MKB!dee

MKB!dee

De subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (hierna: MKB!dee) beoogt projecten van mkb-ondernemers te ondersteunen die de leercultuur in hun mkb-ondernemingen versterken en belemmeringen die de leercultuur in de weg staan wegnemen of verminderen. Onder leercultuur wordt verstaan: een cultuur waarin leren tijdens het werk en het op peil houden van kennis en ervaring vanzelfsprekend is.

Feiten en cijfers

De regeling heeft de vorm van tenders die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden uitgeschreven. Er was in 2020 tien miljoen euro beschikbaar voor goede projectaanvragen. Aanvragen konden worden ingediend door samenwerkende mkb-bedrijven en zelfstandige mkb-bedrijven (solo-projecten). Hieronder vindt u de cijfers op een rij.

MKB!dee

MKB!dee 20 oktober 2020 - 19 januari 2021
MKB!deeSZW-budget € 2,7 mlnEZK-budget € 7,3 mlnTotaalbudget € 10 mln
Totaal aangevraagde projecten237
Totaal aantal toegekende projecten184563
Totaalbedrag toegekend aan projecten€ 2.785.603€ 7.158.099€ 9.943.702
Totaalbedrag projectkosten€ 2.978.418€ 7.891.234€ 10.869.652
Aantal solo-projecten61521
Aantal projecten in samenwerkingsverband123042
Aantal deelnemende mkb-bedrijven58117175
Aantal deelnemende onderwijsinstellingen202
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (487 bytes)