MKB-deals

MKB-deals

In 2019 is het programma MKB-deals gestart waarin kennisdeling over en het versterken van sterke regionale projecten en initiatieven, gericht op het brede mkb, door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt ondersteund. Via MKB-deals worden schriftelijke afspraken (in de vorm van convenanten) gemaakt over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. In aanvulling op een beleidsmatige inzet vanuit EZK in de MKB-deal wordt een specifieke uitkering beschikbaar gesteld.

Om de ondersteuning van het mkb over het hele land verder te versterken is met een bijdrage van EZK door Platform31 samen met MKB-NL, Kamer van Koophandel, VNG, G40, IPO een ‘Kennisnetwerk regionale economie’ gestart dat activiteiten ontplooit om ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen. Inmiddels zijn er zo’n 500 stakeholders op aangesloten.

Feiten en cijfers

Eind 2019 zijn de eerste 9 MKB-deals geselecteerd. Hiertoe zijn in de zomer van 2020 de convenanten afgesloten. Deze 9 MKB-deals ontvangen in het totaal een EZK-bijdrage van 2,8 miljoen euro. In het najaar van 2020 volgt de tweede ronde, waarvoor 4,6 miljoen euro beschikbaar is. Hiervoor kunnen ca. 15 nieuwe MKB-deals worden gesloten. Vanaf 2020 wordt gewerkt aan de monitoring van de MKB-deals.