Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2020 maakten 1.840 mkb’ers gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was 116 miljoen euro in 2020.

Feiten en cijfers

In 2020 is er vanuit de MIT-regeling 66 miljoen euro aan subsidies verleend, iets meer dan in 2019 (60 miljoen euro). Daarmee werd 116 miljoen euro aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies, maar in 2019 deed ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het eerst mee met de MIT. Ook het aantal bedrijven dat aan de MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.840 in 2020. Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2020 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D-uitgaven via MIT, 2013-2020 (€ mln)

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D-uitgaven via MIT, 2013-2020 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang verleende subsidieOmvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
20132526
20142761
20154686
20164683
20175196
201856106
201960112
202066116
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (174 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2020 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2020AangevraagdVerleend
Kennisvoucher350276
Haalbaarheidsproject25591231
RD Samenwerkingsproject574202
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (167 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2020 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2020 (€ mln)AangevraagdVerleend
Kennisvoucher1,31,2
Haalbaarheidsproject50,524,4
RD Samenwerkingsproject110,540
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (178 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.840 in 2020 ten opzichte van 707 in 2013.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2020

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2020 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
20171434
20181422
20191693
20201840
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (127 bytes)

MIT per topsector

In 2020 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector Hightech Systemen & Materialen (ruim 26 miljoen euro). Life Sciences & Health komt op een tweede plaats met 10,4 miljoen euro. Biobased Economy, Energie en Logistiek zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT-aanvragen ingediend vanuit de topsector HTSM-ICT. Dit is niet verwonderlijk: qua aantal mkb’ers is de topsector HTSM-ICT weliswaar de op twee na grootste van Nederland, maar qua investeringen in materiële vaste activa en qua toegevoegde waarde is deze topsector koploper (zie Monitor topsectoren 2018 voor meer informatie). Overigens overtrof in alle topsectoren de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2020 (€ mln)

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2020 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2020aangevraagde subsidie (euro mln)verleende subsidie (euro mln)
HTSM-ICT62,226,4
Life Science en Health21,810,4
Agri en Food21,58,5
Creatieve Industrie12,93,7
Chemie8,54,1
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen7,43,2
Water7,82,3
Energie10,53,4
Logistiek6,41,9
Meerdere Topsectoren2,71,2
Biobased0,70,4
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (379 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2020 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
AanvragenVerleningen
HTSM-ICT1336644
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen314234
Agri en Food498218
Life Science en Health338172
Creatieve Industrie300121
Energie19381
Chemie15882
Water14064
Logistiek10441
Meerdere Topsectoren8138
Biobased1914
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (273 bytes)

Regionale verdeling van MIT-toegekende bedrijven

Hieronder ziet u voor elke COROP-regio het aandeel bedrijven dat een MIT-aanvraag toegekend heeft gekregen. Het aantal bedrijven met een MIT-aanvraag wordt afgezet tegen het totaal aantal bedrijven in die COROP-regio in 2020. Dit cijfer wordt vervolgens vergeleken met het gemiddeld aantal MIT-aanvragen per COROP-regio in Nederland (= 1).

Vooral het COROP-gebied Delft en Westland valt op; hier hadden bedrijven vijf keer meer dan het Nederlandse gemiddelde een MIT-toekenning in 2020. Ook Twente scoort hoog. In deze COROP-gebieden zijn veel MIT-toekenningen uit de topsectoren HTSM-ICT.

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2020

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2020 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naamAandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio, 2020
Oost-Groningen1,12
Delfzijl e.o.1,19
Overig Groningen2,16
Noord-Friesland1,05
Zuidwest-Friesland1,41
Zuidoost-Friesland0,93
Noord-Drenthe1,46
Zuidoost-Drenthe1,50
Zuidwest-Drenthe1,31
Noord-Overijssel0,44
Zuidwest-Overijssel1,14
Twente2,23
Veluwe1,05
Achterhoek0,93
Arnhem-Nijmegen1,29
Zuidwest-Gelderland0,89
Utrecht0,48
Kop van Noord-Holland1,83
Alkmaar e.o.0,77
IJmond0,36
Agglomeratie Haarlem0,96
Zaanstreek0,47
Groot-Amsterdam1,00
Het Gooi en Vechtstreek0,36
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek1,85
Agglomeratie �s-Gravenhage0,75
Delft en Westland5,12
Oost-Zuid-Holland0,40
Groot-Rijnmond0,79
Zuidoost-Zuid-holland0,37
Zeeuwsch-Vlaanderen0,21
Overig Zeeland0,61
West-Noord-Brabant0,64
Midden-Noord-Brabant0,40
Noordoost-Noord-Brabant0,59
Zuidoost-Noord-Brabant1,32
Noord-Limburg0,91
Midden-Limburg0,49
Zuid-Limburg0,78
Flevoland1,40
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)