Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2019 maakten 1.693 mkb’ers gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was € 112 miljoen in 2019.

Feiten en cijfers

In 2019 is er vanuit de MIT-regeling € 60 miljoen aan subsidie verleend, iets meer dan in 2018 (€ 56 miljoen). Daarmee werd € 112 miljoen aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies, maar in 2019 deed ook het ministerie van LNV voor het eerst mee met de MIT. Ook het aantal bedrijven dat aan MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.693 in 2019. Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2019 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2019

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2019 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang verleende subsidieOmvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
20132526
20142761
20154686
20164683
20175196
201856106
201960112
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (161 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2019 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2019AangevraagdVerleend
Kennisvoucher461359
Haalbaarheidsproject24021330
RD Samenwerkingsproject914560
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (167 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, € mln, 2019 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2019 (€ mln)AangevraagdVerleend
Kennisvoucher1,71,3
Haalbaarheidsproject38,119,2
RD Samenwerkingsproject86,239,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (179 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.693 in 2019 ten opzichte van 707 in 2013.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2019

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2019 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
20171434
20181422
20191693
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (116 bytes)

MIT per topsector

In 2019 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector HTSM (ruim € 24 miljoen). Life Science en Health komt op een tweede plaats met ruim € 8,8 miljoen. Biobased, Energie en Logistiek zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT aanvragen ingediend vanuit de topsector HTSM-ICT. Dit is niet verwonderlijk: qua aantal mkb’ers is de topsector HTSM-ICT weliswaar de op twee na grootste van Nederland, maar qua investeringen in materiële vaste activa en qua toegevoegde waarde is deze topsector koploper, zie Monitor topsectoren 2018 voor meer informatie (klik hier). Overigens overtrof in alle topsectoren de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2019 (€ mln)

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2019 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2019aangevraagde subsidie (euro mln)verleende subsidie (euro mln)
HTSM-ICT53,824,6
Life Science en Health168,8
Agri enFood13,25,7
Creatieve Industrie9,14
Chemie6,74
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen6,23,3
Water8,73
Energie5,62,6
Logistiek5,42,6
Meerdere Topsectoren10,7
Biobased0,30,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (365 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2019 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
AanvragenVerleningen
HTSM-ICT1039510
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen402323
Agri en Food324166
Life Science en Health295145
Creatieve Industrie242120
Energie15869
Chemie13169
Water13057
Logistiek7539
Meerdere Topsectoren4934
Biobased105
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (271 bytes)

Regionale verdeling van MIT-toegekende bedrijven

Hieronder vindt u voor de 40 COROP-gebieden het aantal unieke bedrijven met een toegekende MIT-aanvraag als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2019, uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. De COROP-gebieden Delft en Westland en de Kop van Noord-Holland scoren het verst boven het gemiddelde van Nederland. In deze COROP-gebieden zijn veel MIT-toekenningen uit de topsectoren HTSM-ICT en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2019

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2019 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naam"Aantal MIT-toekenningen als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied (gemiddelde NL = 100)
Oost-Groningen110%
Delfzijl e.o.95%
Overig Groningen213%
Noord-Friesland142%
Zuidwest-Friesland163%
Zuidoost-Friesland165%
Noord-Drenthe112%
Zuidoost-Drenthe138%
Zuidwest-Drenthe82%
Noord-Overijssel59%
Zuidwest-Overijssel46%
Twente159%
Veluwe71%
Achterhoek64%
Arnhem-Nijmegen59%
Zuidwest-Gelderland92%
Utrecht61%
Kop van Noord-Holland226%
Alkmaar e.o.122%
IJmond45%
Agglomeratie Haarlem67%
Zaanstreek65%
Groot-Amsterdam84%
Het Gooi en Vechtstreek45%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek135%
Agglomeratie �s-Gravenhage87%
Delft en Westland668%
Oost-Zuid-Holland40%
Groot-Rijnmond98%
Zuidoost-Zuid-holland53%
Zeeuwsch-Vlaanderen22%
Overig Zeeland54%
West-Noord-Brabant75%
Midden-Noord-Brabant59%
Noordoost-Noord-Brabant63%
Zuidoost-Noord-Brabant126%
Noord-Limburg110%
Midden-Limburg85%
Zuid-Limburg71%
Flevoland162%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)