Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2018 maakten 1.422 mkb’ers gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was € 106 miljoen in 2018.

Feiten en cijfers

In 2018 is er vanuit de MIT-regeling iets meer dan € 57 miljoen aan subsidie verleend, iets meer dan in 2017 (€ 51 miljoen). Daarmee werd € 106 miljoen aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies. Ook het aantal bedrijven dat aan MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.422 in 2018. Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2018 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2018

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2018 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang verleende subsidieOmvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
20132526
20142761
20154686
20164683
20175196
201856106
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (148 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2018 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2018AangevraagdVerleend
Kennisvoucher386327
Haalbaarheidsproject1878788
RD Samenwerkingsproject421177
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (166 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, € mln, 2018 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2018 (? mln)AangevraagdVerleend
Kennisvoucher1,21,2
Haalbaarheidsproject45,619
RD Samenwerkingsproject8135,3
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (173 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.422 in 2018 ten opzichte van 707 in 2013.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2018

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2018 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
20171434
20181422
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (105 bytes)

MIT per topsector

In 2018 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector HTSM (ruim € 20 miljoen). Life Science en Health komt op een tweede plaats met € 7 miljoen. Biobased, Creatieve Industrie en Logistiek zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT aanvragen ingediend vanuit de topsector HTSM-ICT. Dit is niet verwonderlijk: qua aantal mkb’ers is de topsector HTSM-ICT weliswaar de op twee na grootste van Nederland, maar qua investeringen in materiële vaste activa en qua toegevoegde waarde is deze topsector koploper, zie Monitor topsectoren 2018 voor meer informatie (klik hier). Overigens overtrof in alle topsectoren de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2018 (€ mln)

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2018 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2016aangevraagde subsidie (euro mln)verleende subsidie (euro mln)
HTSM-ICT52,920,6
Life Science en Health16,36,9
Agri enFood13,86,4
Energie7,74,5
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen7,74,3
Chemie7,94,2
Water6,83,2
Creatieve Industrie92,4
Logistiek3,92,1
Biobased1,80,8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (343 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2018 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
AanvragenVerleningen
HTSM-ICT980419
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen349269
Life Science en Health321154
Agri en Food261120
Creatieve Industrie24076
Energie16582
Chemie15471
Water12557
Logistiek6430
Biobased2214
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (242 bytes)

Regionale verdeling van MIT-toegekende bedrijven

Hieronder vindt u voor de 40 COROP-gebieden het aantal unieke bedrijven met een toegekende MIT-aanvraag als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2018, uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. De COROP-gebieden Delft en Westland en de Kop van Noord-Holland scoren het verst boven het gemiddelde van Nederland. In deze COROP-gebieden zijn veel MIT-toekenningen uit de topsectoren HTSM-ICT en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2018

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2018 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naam"Aantal MIT-toekenningen als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied (gemiddelde NL = 100)
Oost-Groningen106%
Delfzijl e.o.110%
Overig Groningen233%
Noord-Friesland121%
Zuidwest-Friesland107%
Zuidoost-Friesland213%
Noord-Drenthe125%
Zuidoost-Drenthe119%
Zuidwest-Drenthe68%
Noord-Overijssel42%
Zuidwest-Overijssel73%
Twente117%
Veluwe89%
Achterhoek69%
Arnhem-Nijmegen79%
Zuidwest-Gelderland61%
Utrecht58%
Kop van Noord-Holland322%
Alkmaar e.o.106%
IJmond27%
Agglomeratie Haarlem83%
Zaanstreek39%
Groot-Amsterdam88%
Het Gooi en Vechtstreek32%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek155%
Agglomeratie �s-Gravenhage73%
Delft en Westland628%
Oost-Zuid-Holland37%
Groot-Rijnmond98%
Zuidoost-Zuid-holland74%
Zeeuwsch-Vlaanderen39%
Overig Zeeland50%
West-Noord-Brabant51%
Midden-Noord-Brabant57%
Noordoost-Noord-Brabant62%
Zuidoost-Noord-Brabant164%
Noord-Limburg105%
Midden-Limburg61%
Zuid-Limburg76%
Flevoland103%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)