Meewerkaftrek

Meewerkaftrek

Met de Meewerkaftrek faciliteert de overheid arbeid in de onderneming van de partner zonder dat daarvoor een arbeidsovereenkomst nodig is. Met de Meewerkaftrek hoeven ondernemers van wie de partner onbetaald in de onderneming meewerkt onder voorwaarden minder belasting over de winst te betalen.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan de Meewerkaftrek liggen vanaf 2013 ieder jaar op € 8 miljoen m.u.v. 2020  (€ 7 miljoen).

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln) Meewerkaftrek
Belastinguitgaven aan de Meewerkaftrek
20158
20168
20178
20188
20198
20207
20218
Bron: Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (97 bytes)