Mkb-winstvrijstelling

De overheid heeft met de Mkb-winstvrijstelling het doel om ondernemerschap te stimuleren. De Mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van 14 procent op de belastbare winst. De vrijstelling verlaagt de fiscale winst, waardoor de ondernemer minder belasting hoeft te betalen.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven ruim € 1,8 miljard, in 2019 bedragen deze bijna € 1,9 miljard. De geschatte belastinguitgaven aan de Mkb-winstvrijstelling nemen vanaf 2013 ieder jaar toe.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2013-2019 (€ mln) MKB-winstvrijstelling
Belastinguitgaven aan de MKB-winstvrijstelling
20141520
20151545
20161684
20171768
20181859
20191894
Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (115 bytes)