MKB!dee

MKB!dee

MKB!dee is een experimentele regeling die als doel heeft om mkb-ondernemers te stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden.

Feiten en cijfers

In 2018 hebben 14 ondernemers en branches geld gekregen voor de uitvoering van hun MKB!dee, voor in totaal € 2 miljoen. Eind 2019 kan een tweede lichting aan de slag met de uitvoering van hun projecten. Voor de tweede ronde is een budget van € 7,8 miljoen beschikbaar en is de doelgroep aangepast naar het gehele mkb.