MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling stimuleert innovatie in het mkb en helpt het mkb om aan te sluiten bij de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en innovatie-adviesprojecten. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2016 maakten 1.287 mkb-bedrijven gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was € 83 miljoen in 2016.

Feiten en cijfers

In 2016 is er vanuit de MIT-regeling  € 46 miljoen aan subsidie verleend, hetzelfde als in 2015. Daarmee werd € 83 miljoen aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies. Ook het aantal bedrijven dat aan MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.287 in 2016. Van de MIT-instrumenten kende de Kennisvoucher het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2016 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
Omvang verleende subsidieOmvang private R&D-uitgaven ondersteund met MIT
20132526
20142761
20154686
20164683

*Berekend zonder Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (124 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2016AangevraagdVerleend
Kennisvoucher641526
Haalbaarheidsproject1145395
R en D Samenwerkingsproject423156
Innovatieadviesproject12642
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (201 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, € mln, 2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2016 (€ mln)AangevraagdVerleend
R&D Samenwerkingsprojec7127
Haalbaarheidsproject4917
Kennisvoucher22
Innovatieadviesproject10
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (195 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.287 in 2016 ten opzichte van 707 in 2013. De lichte groei ten opzichte van 2015 is te verklaren door het grotere aantal Kennisvouchers dat is verstrekt.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (83 bytes)

MIT Topsectoren

In 2016 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector HTSM (ruim €15 miljoen). Life Science en Health komt op een tweede plaats met rond de €5 miljoen. Biobased, Chemie en Logistiek zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT aanvragen ingediend vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dit komt vooral doordat deze aanvragers relatief vaak gebruik maken van de kennisvouchers, terwijl HTSM-aanvragers vaker aanvragen indienen voor duurdere R&D samenwerkingsprojecten. In alle topsectoren overtrof de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2016 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2016aangevraagde subsidie (€ mln)verleende subsidie (€ mln)
HTSM40,515,3
Life Science & Health15,85,3
Agri&Food10,34,2
Creatieve Industrie15,33,8
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen7,93,4
Water6,93,3
Energie9,13,1
Logistiek4,62,2
Meerdere Topsectoren3,52,1
Chemie6,22
Biobased2,50,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (365 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
AanvragenVerleningen
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen428353
HTSM584224
Agri&Food211106
Life Science & Health254106
Creatieve Industrie26685
Energie17368
Meerdere Topsectoren8650
Chemie10146
Water11946
Logistiek7726
Biobased259
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (261 bytes)

Regionale verdeling van MIT toegekende bedrijven

Hieronder vindt u de verdeling  van het aantal unieke bedrijven met een toegekende MIT-aanvraag in 2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het  gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden met veel tuinbouwbedrijven zoals Delft en het Westland en de Kop van Noord-Holland scoren boven het gemiddelde van Nederland. Dit heeft te maken met het grote aantal toekenningen in de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2016 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naamaantal bedrijven met MIT toekenningen als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2016 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen80%
Delfzijl e.o.151%
Overig Groningen162%
Noord-Friesland119%
Zuidwest-Friesland211%
Zuidoost-Friesland88%
Noord-Drenthe56%
Zuidoost-Drenthe81%
Zuidwest-Drenthe52%
Noord-Overijssel58%
Zuidwest-Overijssel70%
Twente109%
Veluwe75%
Achterhoek94%
Arnhem/Nijmegen92%
Zuidwest-Gelderland102%
Utrecht66%
Kop van Noord-Holland437%
Alkmaar e.o.83%
IJmond82%
Agglomeratie Haarlem44%
Zaanstreek18%
Groot-Amsterdam60%
Het Gooi en Vechtstreek31%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek205%
Agglomeratie �s-Gravenhage89%
Delft en Westland653%
Oost-Zuid-Holland65%
Groot-Rijnmond80%
Zuidoost-Zuid-holland58%
Zeeuwsch-Vlaanderen55%
Overig Zeeland133%
West-Noord-Brabant65%
Midden-Noord-Brabant50%
Noordoost-Noord-Brabant77%
Zuidoost-Noord-Brabant136%
Noord-Limburg85%
Midden-Limburg48%
Zuid-Limburg70%
Flevoland124%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)