MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling stimuleert innovatie in het mkb en helpt het mkb om aan te sluiten bij de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en innovatie-adviesprojecten. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2017 maakten 1.434 mkb-bedrijven gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was € 96 miljoen in 2017.

Feiten en cijfers

In 2017 is er vanuit de MIT-regeling  € 51 miljoen aan subsidie verleend, iets meer dan in 2016 (€ 46 miljoen). Daarmee werd € 96 miljoen aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies. Ook het aantal bedrijven dat aan MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.434 in 2017. Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2017 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D uitgaven via MIT, € mln, 2013-2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
Omvang verleende subsidieOmvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
20132526
20142761
20154686
20164683
20175196

*Berekend zonder Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (135 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2017AangevraagdVerleend
Kennisvoucher448408
Haalbaarheidsproject1419651
RD Samenwerkingsprojec430180
Innovatieadviesproject12361
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (196 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, € mln, 2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2017 (€ mln)AangevraagdVerleend
RD Samenwerkingsprojec7732,8
Haalbaarheidsproject34,215,7
Kennisvoucher1,71,5
Innovatieadviesproject1,30,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (208 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.434 in 2017 ten opzichte van 707 in 2013. De lichte groei ten opzichte van 2016 is te verklaren door het grotere aantal haalbaarheidsstudies.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
20171434
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (94 bytes)

MIT Topsectoren

In 2016 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector HTSM (ruim €20 miljoen). Life Science en Health komt op een tweede plaats met €6 miljoen. Biobased, Chemie en Logistiek zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT aanvragen ingediend vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dit komt vooral doordat deze aanvragers relatief vaak gebruik maken van de kennisvouchers, terwijl HTSM-aanvragers vaker aanvragen indienen voor duurdere R&D samenwerkingsprojecten. In alle topsectoren overtrof de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2017 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2016aangevraagde subsidie (€ mln)verleende subsidie (€ mln)
HTSM49,720,7
Life Science, Health13,96
Agri, Food10,14,7
Creatieve Industrie12,93,9
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen4,33,1
Water63,4
Energie6,13,2
Logistiek3,82,7
Meerdere Topsectoren0,080,06
Chemie6,42,6
Biobased0,70,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (365 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
AanvragenVerleningen
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen425366
HTSM761351
Agri, Food236135
Life Science, Health265128
Creatieve Industrie28997
Energie14677
Meerdere Topsectoren54
Chemie10848
Water11358
Logistiek5128
Biobased208
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (259 bytes)

Regionale verdeling van MIT toegekende bedrijven

Hieronder vindt u de verdeling  van het aantal unieke bedrijven met een toegekende MIT-aanvraag in 2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het  gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden met veel tuinbouwbedrijven zoals Delft en het Westland en de Kop van Noord-Holland scoren boven het gemiddelde van Nederland. Dit heeft te maken met het grote aantal toekenningen in de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Aantal bedrijven met toekenningen per COROP-regio (als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland), 2017 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naamaantal bedrijven met MIT toekenningen als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2017 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen137%
Delfzijl e.o.139%
Overig Groningen191%
Noord-Friesland128%
Zuidwest-Friesland156%
Zuidoost-Friesland108%
Noord-Drenthe123%
Zuidoost-Drenthe182%
Zuidwest-Drenthe48%
Noord-Overijssel31%
Zuidwest-Overijssel72%
Twente123%
Veluwe77%
Achterhoek64%
Arnhem-Nijmegen92%
Zuidwest-Gelderland81%
Utrecht49%
Kop van Noord-Holland390%
Alkmaar e.o.140%
IJmond47%
Agglomeratie Haarlem78%
Zaanstreek31%
Groot-Amsterdam74%
Het Gooi en Vechtstreek35%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek181%
Agglomeratie �s-Gravenhage67%
Delft en Westland659%
Oost-Zuid-Holland94%
Groot-Rijnmond78%
Zuidoost-Zuid-holland49%
Zeeuwsch-Vlaanderen37%
Overig Zeeland54%
West-Noord-Brabant71%
Midden-Noord-Brabant57%
Noordoost-Noord-Brabant78%
Zuidoost-Noord-Brabant151%
Noord-Limburg118%
Midden-Limburg60%
Zuid-Limburg41%
Flevoland146%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)