Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Met de KOR wil de overheid kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen. Ondernemers kunnen een belastingvermindering van maximaal 1.345 euro krijgen als de jaarlijks af te dragen BTW minder is dan 1.883 euro.

Feiten en cijfers

In 2021 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleine ondernemersregeling 210 miljoen euro. In 2022 is dat 222 miljoen euro. 

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2022 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2022 (€ mln) Kleine Ondernemersregeling
Belastinguitgaven aan de KOR
2016152
2017159
2018177
2019194
2020180
2021210
2022222
Bron: Miljoenennota 2022 Brontabel als csv (101 bytes)