Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Met de KOR wil de overheid kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen. Ondernemers kunnen een belastingvermindering van maximaal 1.345 euro krijgen als de jaarlijks af te dragen BTW minder is dan 1.883 euro.

Feiten en cijfers

In 2022 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleine ondernemersregeling 275 miljoen euro. In 2023 is dat 301 miljoen euro. 

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Kleine Ondernemersregeling
Belastinguitgaven aan de KOR
2016152
2017159
2018177
2019194
2020180
2021232
2022275
2023301
Bron: Miljoenennota 2023 Brontabel als csv (111 bytes)