Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Met de KOR wil de overheid kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen. Ondernemers kunnen een belastingvermindering van maximaal € 1.345 krijgen als de jaarlijks af te dragen btw minder is dan € 1.883.

Feiten en cijfers

In 2019 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleine ondernemersregeling € 192 miljoen. In 2020 is dat € 208 miljoen. De geschatte belastinguitgaven nemen sinds 2015 ieder jaar toe.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Kleine Ondernemersregeling
Belastinguitgaven aan de KOR
2015141
2016152
2017159
2018177
2019192
2020208
Bron: Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (91 bytes)