Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers tot investeringen van relatief kleine omvang. Dit soort investeringen komen in het algemeen voor in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Feiten en cijfers

In 2021 bedragen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 382 miljoen. In 2020 is dat € 377 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2015338
2016362
2017382
2018400
2019431
2020377
2021382
Bron: Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (126 bytes)