Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers tot investeringen van relatief kleine omvang. Dit soort investeringen komen in het algemeen voor in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Feiten en cijfers

In 2020 bedragen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 386 miljoen. In 2019 is dat € 394 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2015338
2016362
2017382
2018400
2019394
2020386
Bron: Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (116 bytes)