Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers tot investeringen van relatief kleine omvang. Dit soort investeringen komen in het algemeen voor in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Feiten en cijfers

In 2022 bedragen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 410 miljoen euro. In 2021 is dat 412 miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2022 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2022 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2016362
2017382
2018400
2019431
2020400
2021412
2022410
Bron: Miljoenennota 2022 Brontabel als csv (126 bytes)