KIEM GoChem

KIEM GoChem

Mkb-bedrijven in de chemiesector, of die chemie verwerken, kunnen bij GoChem terecht voor hulp op het gebied van innovatie. GoChem brengt deze mkb-bedrijven in contact met partijen die de gevraagde kennis en kunde hebben om een specifiek innovatievraagstuk op te lossen, zoals kennis- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, subsidieverstrekkers of andere bedrijven. Nadat het contact is gelegd gaan het mkb-bedrijf en deze partij zelfstandig aan de slag om het innovatievraagstuk aan te pakken. Als dit gebeurt samen met een kennisinstelling kan dit mogelijk met KIEM GoChem-subsidie.

De scope van GoChem omvat de hele (circulaire) keten; van grondstoffen via halffabricaten, producenten, gebruikers, afval en weer terug naar grondstoffen. Ook kunnen projecten die passen binnen de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s zes, zeven en acht van de missie Industrie in aanmerking komen voor ondersteuning. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om projecten op het gebied van waterstof, circulariteit en elektrificatie.

Feiten en cijfers

  • De regeling KIEM GoChem loopt vanaf 2019 en heeft nu de derde openstellingsronde die eindigt op 17 januari 2023. Het budget voor de huidige ronde is 2,3 miljoen euro. Van de derde openstellingsronde is reeds 0,425 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gehonoreerde projecten (peildatum 1 oktober 2022).
  • De maximale financiering is 40 duizend euro per project. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25 procent van dit bedrag.
  • Sinds de start van GoChem zijn circa 200 samenwerkingen van mkb-bedrijven en kennisinstellingen geadviseerd over hun project of innovatievraagstuk. Sinds mei 2019 zijn 97 KIEM GoChem projecten goedgekeurd over de volle breedte van de duurzame en groene chemie met onder meer projecten op het gebied van biobased grondstoffen, waterstof, meststoffen en kunststofrecycling. Klik hier voor een overzicht van de projecten.
  • Het totale subsidiebedrag dat sinds 2019 beschikbaar is gesteld bedraagt 3,46 miljoen euro.