KIEM GoChem

KIEM GoChem

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) richt zich met de regeling KIEM GoChem op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (te weten hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen) te stimuleren en te ondersteunen. In een KIEM GoChem project wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie, of passend binnen Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's 6, 7 en 8 van Missie Industrie.

Feiten en cijfers

  • De regeling KIEM GoChem loopt van 2019 tot en met 2022. Het budget voor de regeling bedraagt €2,6 miljoen.
  • De maximale financiering is 40.000 Euro per project. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag. Maximaal 5000 Euro is mogelijk via een 'in kind' bijdrage, cofinanciering boven de 5000 Euro wordt 'in cash' geïnd.  
  • Sinds mei 2019 zijn 30 projecten goedgekeurd. Een groot aantal van deze projecten richt zich op het biotiseren van chemische processen. Klik hier voor een overzicht van de projecten.