Kleine ondernemersregeling (KOR)

Met de KOR wil de overheid kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen. Ondernemers kunnen een belastingvermindering van maximaal € 1.345 krijgen als de jaarlijks af te dragen btw minder is dan € 1.883.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleine ondernemersregeling € 165 miljoen. In 2019 is dat € 172 miljoen. De geschatte belastinguitgaven nemen sinds 2013 ieder jaar toe.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2013-2019 (€ mln) Kleine Ondernemersregeling
Belastinguitgaven aan de KOR
2011110
2012120
2013124
2014130
2015141
2016152
2017159
2018165
2019172
Bron: Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (121 bytes)