Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers tot investeringen van relatief kleine omvang. Dit soort investeringen komen in het algemeen voor in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 381 miljoen. In 2019 is dat € 379 miljoen. Sinds 2014 zijn de geschatte belastinguitgaven toegenomen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2013-2019 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2014359
2015338
2016348
2017364
2018381
2019379
Bron: Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (116 bytes)