Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers tot investeringen van relatief kleine omvang. Dit soort investeringen komen in het algemeen voor in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Feiten en cijfers

In 2016 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 395 miljoen. In 2017 € 405 miljoen. Sinds 2014 nemen de geschatte belastinguitgaven ieder jaar toe.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2013393
2014359
2015386
2016395
2017405
2018410
Bron: Miljoenennota 2018 Brontabel als csv (116 bytes)