Joint Technology Initiatives (JTI ECSEL)

Het ECSEL Joint Technology Initiatiative (JTI) is een tripartite R&D&I samenwerkingsverband van industrie, Europese Commissie en deelnemende lidstaten dan wel geassocieerde landen, met een focus op nano-elektronica, embedded softwaresystemen en smart systems. Het programma is een vervolg op de eerdere JTI's ENIAC (micro- en nano-elektronica) en ARTEMIS (embedded systemen) en het ETP EPoSS (smart systems).

Belangrijkste resultaten

  • In 2016 namen 36 Nederlandse partijen deel aan de JTI ECSEL.
  • De omvang van private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door de JTI's bedroeg in 2016 € 117 miljoen.

Feiten en cijfers

In 2016 namen in totaal 36 Nederlandse partijen deel aan de JTI ECSEL. Daarvan behoorden er 10 tot het mkb. Sinds 2012 is het aantal deelnemers licht afgenomen, aangezien er twee initiatieven (ARTEMIS en ENIAC) zijn samengevoegd tot één initiatief.

Aantal Nederlandse deelnemers, 2011-2016 JTI ECSEL en voorgangers
GrootbedrijfMkbKennisinstellingen
201113169
2012272113
2013172319
2014171616
2015181311
2016131013
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (127 bytes)

De omvang van private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door de JTI's bedroeg in 2016 € 117 miljoen. In 2015 was dit nog € 142,2 miljoen. Deze afname is eveneens vooral het gevolg van de samenvoeging van twee voorgaande JTIs (ARTEMIS en ENIAC).

Omvang van de private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door JTI ECSEL en voorgangers, 2011-2016 (€ mln)
Door JTI ECSEL en voorgangers ondersteunde Private R&D-uitgaven van Nederlandse Deelnemers (mln euro)
201150,9
201299,3
2013102,6
2014233,1
2015142,4
2016117
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (172 bytes)
Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2011-2016 JTI ECSEL en voorgangers
Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten JTI, 20010-2016 (€ mln)Verstrekte subsidie aan Nederlandse deelnemersProjectkosten voor rekening van Nederlandse deelnemersTotale omvang projecten waaraan Nederlandse organisaties deelnemen
201111,359,3192,2
201219,7107,3337,1
201323,9130,41011,5
201424256,1663,6
201525162,5552
201615,5135,7415,3
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (393 bytes)