Important Project of Common European Interest (IPCEI)

Important Project of Common European Interest (IPCEI)

IPCEI staat voor 'Important Project of Common European Interest'. In het Nederlands: 'belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang'. Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische, Europese doelen.

Hierbij gaat het om Europese doelen als verduurzaming, digitalisering, soevereiniteit (minder afhankelijkheid van andere continenten voor bijvoorbeeld productie van vaccinaties of computerchips) en een gelijk speelveld voor bedrijven.

IPCEI’s zijn bedoeld voor grensoverschrijdende, hoog-innovatieve investeringsprojecten. Het onrendabele deel van de investering mag, na goedkeuring door de Europese Commissie, voor maximaal 100 procent worden gesubsidieerd tot en met de pre-commerciële, ‘eerste industriële toepassing’-fase.

Nederland neemt momenteel deel aan IPCEI initiatieven rond micro-elektronica, waterstof, cloudinfrastructuur en diensten en gezondheid.

Landen verkennen ook IPCEI’s op andere onderwerpen. Zo onderzoekt het kabinet de voor- en nadelen van deelname aan het IPCEI-Solar. Zodra meer informatie bekend is over mogelijk nieuwe IPCEI’s, zal dit via de reguliere kanalen worden verspreid. 

Feiten en cijfers

Nederland heeft budget gereserveerd voor Nederlandse deelname in diverse Europese IPCEI projectinitiatieven. Het gaat om:

  • 218,5 miljoen euro voor Micro-elektronica 2,
  • 66,5 miljoen euro voor Cloudinfrastructuur en diensten,
  • 44 miljoen euro voor Health wave 1
  • 35 miljoen euro voor Waterstof wave 1, 783,5 miljoen euro voor wave 2 en 600 miljoen euro voor wave 3.