Invest-NL

Invest-NL

Invest-NL is opgericht om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering. In 2020 heeft Invest-NL een start kunnen maken met de inrichting van haar activiteiten, waarbij vanaf de start prioriteit is gegeven aan de klimaat- en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven (scale-ups).

Invest-NL heeft een ontwikkelings- en een investeringstak. De ontwikkelingstak (Business Development) heeft als doel om proposities te begeleiden, marktonderzoek te doen en financieringsinstrumenten te ontwikkelen. De investeringstak (Capital) verstrekt daadwerkelijk financieringen aan individuele bedrijven of investeringsfondsen.

Investeringsactiviteiten

De investeringstak van Invest-NL heeft als doel het direct en indirect investeren in en financieren van ondernemingen. Tot en met 2021 heeft Invest-NL voor 456,86 miljoen euro gecommitteerd aan investeringsvolume, verspreid over diverse investeringsdomeinen en ook met een variëteit aan zowel directe als indirecte investeringen (zie tabel 1 voor een overzicht van de investeringen). Vrijwel alle investeringsaanvragen hebben betrekking op het mkb of op fondsen die zijn gericht op mkb-financiering.

Tabel 1: Investeringsportfolio

Partij

Instrument

Gecommitteerd investeringsvolume

Avantium

Toezegging lening

 €         30.000.000

Black Bear Carbon

Converteerbare lening

 €           2.500.000

CapitalT

Fondsmandaat

 €           5.000.000

DAB

Converteerbare lening

 €           1.000.000

Delft IMP

Aandelenbelang

 €           5.000.000

DOTT

Aandelenbelang

 €           4.000.000

DOTT

Aandelenbelang

 €           5.000.000

Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)

Fondsmandaat

 €       100.000.000

Dutch Future Fund (DFF)

Fondsmandaat

 €       150.000.000

Dutch Security Tech Fund (DSTF)

Fondsmandaat

 €           5.000.000

EclecticIQ

Aandelenbelang

 €           4.000.000

EFFECT Photonics

Aandelenbelang

 €           4.999.340

EIF aandelenbelang

Aandelenbelang

 €           6.211.190

EIF Co Invest

Fondsmandaat

 €         20.000.000

ETFF PMC

Financiële garantie

 €           6.621.053

ETFF BSB

Financiële garantie

 €           3.537.000

Innovation Industries Fund II

Fondsmandaat

 €         10.000.000

ISA Pharmaceuticals

Converteerbare lening

 €           8.000.000

Leydenjar Technologies

Aandelenbelang

 €           5.000.000

Microsure

Converteerbare lening

 €           1.350.000

Nearfield Instruments

Aandelenbelang

 €           3.500.000

Nearfield Instruments

Lening

 €           7.000.000

Onera Technologies

Aandelenbelang

 €           3.500.000

Onward Medical

Aandelenbelang

 €         10.000.000

PMC

Overbruggingskrediet

 €               140.000

Protix

Aandelenbelang

 €           5.000.000

Protix

Converteerbare lening

 €           7.500.000

SCW Systems

Aandelenbelang

 €         15.000.000

Umincorp

Aandelenbelang

 €           3.000.000

Umincorp

Converteerbare lening

 €           6.000.000

Unovis NCAP Fund II

Fondsmandaat

 €         10.000.000

ViCentra

Aandelenbelang

 €           4.000.000

ViCentra

Converteerbare lening

 €         10.000.000

Ontwikkelactiviteiten

De activiteiten van Business Development zijn divers en beogen bij te dragen aan het oplossen van financieringsknelpunten. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van marktonderzoeken, het begeleiden van proposities en het ontwikkelen van financieringsinstrumenten (productontwikkeling). Alle activiteiten van Business Development liggen binnen de strategische focus van de instelling: klimaat en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge snelgroeiende innovatieve bedrijven (start- en scale-ups).

Tabel 2: Globaal overzicht resultaten Business Development 2021

Gerealiseerd 2021

Waarvan gericht op duurzaamheid

Werk in uitvoering eind 2021

Waarvan gericht op duurzaamheid

Productontwikkeling

3

1

12

9

Propositiebegeleiding

7

5

16

14

Marktonderzoek

12

10

29

23