Innovatiebox

Innovatiebox

Met de Innovatiebox wil de overheid innovatief onderzoek door ondernemingen stimuleren en het vestigingsklimaat bevorderen. Ondernemingen die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen die winst onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de Innovatiebox. Zij betalen dan minder belasting.

Feiten en cijfers

In 2019 bedraagt het geschatte belastingvoordeel voor ondernemingen uit hoofde van de Innovatiebox € 1.603 miljoen. Voor 2020 is de schatting € 1.561 miljoen.

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Innovatiebox
Belastingvoordeel Innovatiebox
20151264
20161376
20171554
20181496
20191603
20201561
Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (99 bytes)