Innovatiebox

Innovatiebox

Met de Innovatiebox wil de overheid innovatieve activiteiten door ondernemingen stimuleren en het vestigingsklimaat bevorderen. Ondernemingen die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen deze winst onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in een speciale box binnen de vennootschapsbelasting: de Innovatiebox. Zij betalen dan over de kwalificerende winst een lager effectief tarief.

Feiten en cijfers

  • In 2020 bedraagt het geschatte belastingvoordeel voor ondernemingen uit hoofde van de Innovatiebox € 831 miljoen. Voor 2021 is de schatting € 696 miljoen.

  • Door de economische gevolgen van de Corona-crisis nemen de winsten van bedrijven die de grondslag vormen voor de Innovatiebox sterk af.  Hierdoor neemt het budgettaire belang van de Innovatiebox in 2020 en 2021 sterk af in vergelijking met voorgaande jaren.

  • Het verhogen van het tarief van de Innovatiebox van 7 naar 9% in 2021 heeft een structureel neerwaarts budgettair effect  van geraamd € 146 miljoen.

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln)

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln) Innovatiebox
Belastingvoordeel Innovatiebox
20151264
20161376
20171513
20181502
20191344
2020831
2021696
Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (108 bytes)