Innovatiebox

Innovatiebox

Met de Innovatiebox wil de overheid innovatieve activiteiten door ondernemingen stimuleren en het vestigingsklimaat bevorderen. Ondernemingen die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen deze winst onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in een speciale box binnen de vennootschapsbelasting: de Innovatiebox. Zij betalen dan over de kwalificerende winst een lager effectief tarief.

Feiten en cijfers

  • In 2022 bedraagt het geschatte belastingvoordeel voor ondernemingen uit hoofde van de Innovatiebox 2.188 miljoen euro. Voor 2023 is de schatting 2.258 miljoen euro.
  • Het tarief van de Innovatiebox bedroeg t/m 2017 vijf procent. In 2018 werd het tarief verhoogd naar zeven procent. In 2021 is het tarief opnieuw verhoogd, namelijk naar negen procent. Voor 2022 is het tarief ongewijzigd.
  • De verhoging van het tarief van zeven procent naar negen procent in 2021 heeft een structureel neerwaarts budgettair effect van geraamd 146 miljoen euro.

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2018-2023 (€ mln)

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2018-2023 (€ mln) Innovatiebox
Belastingvoordeel Innovatiebox
20181805
20191842
20201924
20211847
20222188
20232258
Bron: Miljoenennota 2023, bijlage 9 Brontabel als csv (99 bytes)