Innovatiebox

Innovatiebox

Met de Innovatiebox wil de overheid innovatieve activiteiten door ondernemingen stimuleren en het vestigingsklimaat bevorderen. Ondernemingen die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen deze winst onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in een speciale box binnen de vennootschapsbelasting: de Innovatiebox. Zij betalen dan over de kwalificerende winst een lager effectief tarief.

Feiten en cijfers

  • In 2021 bedraagt het geschatte belastingvoordeel voor ondernemingen uit hoofde van de Innovatiebox 1410 miljoen euro. Voor 2022 is de schatting 1433 miljoen euro.
  • Het tarief van de Innovatiebox bedroeg t/m 2017 vijf procent. In 2018 werd het tarief verhoogd naar zeven procent. In 2021 is het tarief opnieuw verhoogd, namelijk naar negen procent.
  • De verhoging van het tarief van zeven procent naar negen procent in 2021 heeft een structureel neerwaarts budgettair effect van geraamd 146 miljoen euro.

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2017-2022 (€ mln)

Belastingvoordeel (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2017-2022 (€ mln) Innovatiebox
Belastingvoordeel Innovatiebox
20171581
20181646
20191597
20201636
20211410
20221433
Bron: Miljoenennota 2022, bijlage 9 Brontabel als csv (99 bytes)