Innovatie Attaché Netwerk

Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) ondersteunt de Nederlandse topsectoren, bedrijven en kennisinstellingen in hun internationale R&D- en innovatieambities door middel van kennisverwerving en -overdracht, netwerkvorming, matchmaking en het vormen van internationale samenwerkingsverbanden. Innovatie Attachés (ongeveer 45 fte) zijn gevestigd in landen die sterk zijn op gebied van innovatie, of die in dit opzicht sterk opkomend zijn en waar de topsectoren bijzondere interesse voor hebben: Brazilië, China, Taiwan, Duitsland (en Zwitserland), Frankrijk, India, Israël, Japan, Rusland, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (en Canada), Korea en Zweden. De afgelopen jaren is het aantal IA-netwerken gegroeid van ruim 40 naar ruim 50.

Belangrijkste resultaten

  • In 2019 werden 37 samenwerkingsverbanden geformaliseerd via het IA-netwerk.
  • Het klanttevredenheidscijfer was een 8,6.

Feiten en cijfers

In 2019 werden er 37 samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse partners voor R&D en innovatie geformaliseerd. Sinds 2012 zijn er daarmee in totaal 522 samenwerkingsverbanden in werking gesteld via het IA-netwerk. Het IA-netwerk maakt sinds 2012 veel gebruik van het instrument Partners for International Business (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Dit instrument maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk en meerjarig de mogelijkheden voor innovatiesamenwerking in het buitenland verkennen. Daarnaast wordt veelvuldig ingezet op Innovatiemissies. Ook wordt het Global Stars-instrument ingezet voor bilaterale samenwerking met niet EU/EUREKA-landen. Naar verwachting draagt dit bij  aan een verdere toename van het aantal samenwerkingsrelaties. Het klanttevredenheidscijfer van het IA-netwerk was 8,6 in 2019.

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2019

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2019 Innovatie Attaché Netwerk
Cumulatief aantal samenwerkingsverbanden
201255
2013122
2014193
2015271
2016368
2017428
2018485
2019522
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (122 bytes)

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2019

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2019 Innovatie Attaché Netwerk
KlanttevredenheidKlanttevredenheid volgens nieuwe methodiek gemeten
20118,4
20128,9
20138,6
20148,8
20158,6
20168,1
20178,2
20188
20198,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (168 bytes)