Innovatie Attaché Netwerk

Innovatie Attaché Netwerk

Internationale innovatiesamenwerking versterkt het Nederlandse concurrentievermogen. Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) ondersteunt de Nederlandse topsectoren, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in hun internationale R&D- en innovatieambities door middel van kennisverwerving en -overdracht, netwerkvorming, matchmaking en het vormen van internationale samenwerkingsverbanden. Innovatie Attachés (58 medewerkers in 2021) zijn gevestigd in de landen die sterk zijn op het gebied van innovatie, of die in dit opzicht sterk opkomend zijn en waar de topsectoren bijzondere interesse voor hebben: Brazilië, China, Taiwan, Duitsland (en Zwitserland), Frankrijk, India, Israël, Japan, Rusland, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (en Canada), Korea en Zweden.

Belangrijkste resultaten

  • In 2020 werden vijftien samenwerkingsverbanden geformaliseerd via het IA-netwerk.
  • Het klanttevredenheidscijfer was een 8,2.

Feiten en cijfers

In 2020 werden er vijftien samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse partners voor R&D en innovatie geformaliseerd. Sinds 2012 zijn er daarmee in totaal 537 samenwerkingsverbanden in werking gesteld via het IA-netwerk. 

Het IA-netwerk maakt sinds 2012 veel gebruik van het instrument Partners for International Business (ministerie van Buitenlandse Zaken). Dit instrument maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk en meerjarig de mogelijkheden voor innovatiesamenwerking in het buitenland verkennen. Daarnaast wordt veelvuldig ingezet op Innovatiemissies. Ook wordt het GlobalStars-instrument ingezet voor bilaterale samenwerking met niet-EU/EUREKA-landen. Naar verwachting draagt dit bij aan een verdere toename van het aantal samenwerkingsrelaties.

Het IA-netwerk wordt steeds meer ingezet voor de ondersteuning van de Nederlandse beleidsvorming, niet alleen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook vanuit andere departementen. Het klanttevredenheidscijfer van het IA-netwerk was een 8,2 in 2020.

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2020

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2020 Innovatie Attaché Netwerk
Cumulatief aantal samenwerkingsverbanden
201255
2013122
2014193
2015271
2016368
2017428
2018485
2019522
2020537
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (132 bytes)

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2020

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2020 Innovatie Attaché Netwerk
KlanttevredenheidKlanttevredenheid volgens nieuwe methodiek gemeten
20118,4
20128,9
20138,6
20148,8
20158,6
20168,1
20178,2
20188
20198,6
20208,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (179 bytes)