InnovatiePrestatieContracten (IPC)

De regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Belangrijkste resultaten

  • In 2016 ondersteunde de IPC-regeling 107 (unieke) mkb-bedrijven
  • Het bedrag aan ondersteunde private R&D was in 2016 €8,0 miljoen

Feiten en cijfers

Het aantal deelnemers aan de IPC en het bedrag aan ondersteunde private R&D (€ mln) fluctueert sterk in de periode 2013 tot en met 2016. Dit komt vooral door wisselingen in het beschikbaar budget en doordat het instrument in 2014 onderdeel was van de MIT-regeling. Binnen de MIT kozen maar enkele topsectoren voor openstelling van een IPC-call.

Kerncijfers InnovatiePrestatieContracten (IPC), 2013-2016
2013201420152016
Aantal aanvragen.22627
Aantal verleningen.287
Aantal ondersteunde (unieke) bedrijven26225110107
waarvan mkb.25110107
Beschikbaar budget (€ mln)31,51,132,785
Omvang aanvragen (€ mln).0,610,410,4
Omvang verleningen (€ mln)6,20,632,785
Omvang gestimuleerde private R&D (€ mln)161,47,97,96
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (359 bytes)