InnovatiePrestatieContracten (IPC)

De regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Belangrijkste resultaten

  • In 2016 ondersteunde de IPC-regeling 111 (unieke) mkb-bedrijven
  • Het bedrag aan ondersteunde private R&D was in 2016 € 8,0 miljoen

Feiten en cijfers

Het aantal deelnemers aan de IPC en het bedrag aan ondersteunde private R&D (€ mln) fluctueert sterk in de periode 2013 tot en met 2016. Dit komt vooral door wisselingen in het beschikbaar budget en doordat het instrument in 2014 onderdeel was van de MIT-regeling. Binnen de MIT kozen maar enkele topsectoren voor openstelling van een IPC-call.

Kerncijfers InnovatiePrestatieContracten (IPC), 2013-2016
2013***2014****20152016
Aantal aanvragen8422626
Aantal verleningen*22287
Aantal ondersteunde (unieke) bedrijven26225110111
waarvan mkb.25110111
Beschikbaar budget (€ mln)*7,751,7632,95**
Omvang aanvragen (€ mln).0,610,410,4
Omvang verleningen (€ mln)7,750,632,89
Omvang gestimuleerde private R&D (€ mln)*****161,47,97,96
  1. * Budgetten en verleningen worden getoond inclusief penvoerdersgages.
  2. ** In 2016 kwam het budget hoger uit dan het initieel beschikbare budget vanwege gegronde bezwaren.
  3. *** De cijfers voor 2013 zijn inclusief de IPC-regeling Verkenning Internationale Samenwerking.
  4. **** In 2014 was IPC onderdeel van de MIT-regeling. Het hier getoonde budget is het budget voor vouchers, inhuur personeel, haalbaarheidsstudie en IPC samen.
  5. ***** Minimaal (op basis van ongeschoonde projectkosten).
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (377 bytes)