Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een risicodragende geldlening voor met name het innovatieve MKB en start-ups. Het Innovatiekrediet helpt ondernemers aan financiering voor innovatieprojecten met een sterke business case, in een fase dat zij bij banken nog nauwelijks voor financiering in aanmerking komen.

Belangrijkste resultaten

In 2018:

  • maakten 31 bedrijven gebruik van het Innovatiekrediet.
  • is voor € 55 miljoen aan Innovatiekrediet toegekend.
  • is voor € 173 miljoen aan private investeringen ondersteund met een innovatiekrediet.

In 2017:

  • maakten 29 bedrijven gebruik van het Innovatiekrediet.
  • is voor € 60 miljoen aan Innovatiekrediet toegekend.
  • is voor € 159 miljoen aan private investeringen ondersteund met een innovatiekrediet.

Feiten en cijfers

Sinds 2011 maken elk jaar tussen de 25 en 40 bedrijven gebruik van het Innovatiekrediet. In 2018 ligt dit aantal met 31 binnen dit niveau. In 2017 waren dit 29 bedrijven.

Aantal bedrijven, 2011-2018 Innovatiekrediet
Aantal bedrijven dat Innovatiekrediet gebruikt
201127
201236
201339
201440
201533
201632
201729
201831
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (121 bytes)

Sinds 2015 is een stijgende lijn te zien de omvang van de ondersteunde private R&D-uitgaven. In 2018 ligt dit bedrag met €173 mln hoger dan de voorgaande jaren. In 2017 is voor €159 mln euro aan private R&D-uitgaven ondersteund.

Omvang van de ondersteunde private R&D-uitgaven, 2011-2018 (€ mln) Innovatiekrediet
Omvang van de private RenD-uitgaven ondersteund met een Innovatiekrediet
2011€ 144
2012€ 159
2013€ 156
2014€ 123
2015€ 119
2016€ 136
2017€ 159
2018€ 173
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (187 bytes)

In 2018 is voor €55 miljoen aan innovatiekrediet toegewezen. In  2017 is voor € 60 miljoen aan innovatiekredieten toegewezen.

Omvang toegewezen kredieten, 2011-2018 (€ mln) Innovatiekrediet
Omvang toegewezen kredieten
2011€ 48,00
2012€ 53,00
2013€ 53,00
2014€ 50,00
2015€ 52,00
2016€ 55,00
2017€ 60,00
2018€ 55,00
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (158 bytes)