Innovatiebox

Met de Innovatiebox wil de overheid innovatief onderzoek door ondernemers stimuleren en het vestigingsklimaat bevorderen. Ondernemers die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen die winst onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in een special tafiefbox: de Innovatiebox. Zij betalen dan minder belasting.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Innovatiebox  € 1.502 miljoen. In 2019 is dat € 1.562 miljoen. Tussen 2014 en 2019 zijn de geschatte belastinguitgaven met € 481 miljoen toegenomen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2014-2019 Innovatiebox
Belastinguitgaven Innovatiebox, 2013-2019 (€ mln)
20141081
20151264
20161368
20171554
20181502
20191562
Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (120 bytes)