Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) ondersteunt de Nederlandse topsectoren, bedrijven en kennisinstellingen in hun internationale R&D- en innovatieambities door middel van kennisverwerving en –overdracht, netwerkvorming, matchmaking en het vormen van internationale samenwerkingsverbanden. Innovatie Attachés (ongeveer 40 fte) zijn gevestigd in landen die sterk zijn op gebied van innovatie, of die in dit opzicht sterk opkomend zijn en waar de topsectoren bijzondere interesse voor hebben: Brazilië, China/Taiwan, Duitsland, Frankrijk, India, Israël, Japan, Rusland, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zweden.

Belangrijkste resultaten

  • In 2017 werden 60 samenwerkingsverbanden geformaliseerd via het IA-netwerk.
  • Het klanttevredenheidscijfer was een 8,2.

Feiten en cijfers

In 2017 werden er 60 samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse partners voor R&D en innovatie geformaliseerd. Sinds 2012 zijn er daarmee in totaal 428 samenwerkingsverbanden inwerking gesteld via het IA-netwerk. Het IA-netwerk maakt sinds 2012 veel gebruik van het instrument Partners for International Business (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Dit instrument maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk en meerjarig de mogelijkheden voor innovatiesamenwerking in het buitenland verkennen. Vanaf 2018 wordt het budget voor het IA-netwerk structureel met € 1 mln. verhoogd. Daarnaast kan het Global Stars-instrument worden ingezet voor bilaterale samenwerking met niet EU/EUREKA-landen (budget € 1 mln jaarlijks). Naar verwachting zal dit bijdragen aan een verdere toename van het aantal samenwerkingsrelaties. Het klanttevredenheidscijfer van het IA-netwerk was een 8,2 in 2017. Dat is iets lager dan het cijfer in 2015, omdat er in 2016 en 2017 ook een score van de RVO-frontdesk in meegenomen is en er dus sprake is van een andere methodiek.

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2017 Innovatie Attaché Netwerk
Cumulatief aantal samenwerkingsverbanden
201255
2013122
2014193
2015271
2016368
2017428
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (102 bytes)
Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2016 Innovatie Attaché Netwerk
KlanttevredenheidKlanttevredenheid volgens nieuwe methodiek gemeten
20118,4
20128,9
20138,6
20148,8
20158,2
20168,1
2017*8,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (149 bytes)