Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor Horizon 2020 over de periode 2014-2020 is ongeveer € 80 miljard.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf het begin van dit programma tot en met 2018 namen 1.567 Nederlandse partijen deel aan Horizon 2020. Van de participerende bedrijven behoorde 83,6 procent tot het mkb.
  • Over de periode 2014 tot en met 2018 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal meer dan € 3 miljard.
  • Het retourpercentage in de periode 2014-2018 was 7,6 procent, hoger dan de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Feiten en cijfers

Tot en met 2018 hebben 1.148 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan behoorden er 960 tot het mkb (83,6 procent). Daarnaast waren er 419 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. Sinds de start van Horizon 2020 in 2014 is het aantal Nederlandse deelnemers meer dan verdubbeld en nadert reeds het totaal aantal deelnemers aan het Zevende Kaderprogramma (KP7), de voorganger van Horizon 2020. Een groot deel van de opvallende stijging ten opzichte van 2016 is echter het gevolg van een methodologische wijziging: vanaf 2017 worden ook de andere dan begunstigde partijen in de database opgenomen en meegeteld.

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2018

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2018 Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*1185359
2014298151
2015500212
2016713272
20171003385
20181148419
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (129 bytes)

Over de periode 2014 tot en met 2018 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal € 3.026 miljoen. In 2017 was dit nog € 2.272 miljoen. Dat betekent dat in 2018 € 754 miljoen werd ontvangen vanuit Horizon 2020.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2014 tot en met 2018 op 7,6 procent, hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2018 (retour in € mln)

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2018 (retour in € mln) Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
201371526883403
2014167371538
20152847321016
201641412301644
201762316492272
201878122453026
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (160 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2013-2018 (%) Horizon 2020
Retourpercentage voor Nederland (%)
2013*7,5
20148,1
20157,7
20167,5
20177,6
20187,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (99 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers Horizon 2020

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 in 2018 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2018

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2018 Horizon 2020
COROP naamaantal Horizon 2020 deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2018 ten opzichte van gemiddelde Nederland waarbij het gemiddelde van Nederland 100 procent is
Oost-Groningen49
Delfzijl e.o.92
Overig Groningen139
Noord-Friesland55
Zuidwest-Friesland19
Zuidoost-Friesland17
Noord-Drenthe67
Zuidoost-Drenthe21
Zuidwest-Drenthe24
Noord-Overijssel38
Zuidwest-Overijssel106
Twente182
Veluwe113
Achterhoek39
Arnhem,Nijmegen126
Zuidwest-Gelderland22
Utrecht132
Kop van Noord-Holland49
Alkmaar e.o.75
IJmond57
Agglomeratie Haarlem33
Zaanstreek19
Groot-Amsterdam141
Het Gooi en Vechtstreek73
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek183
Agglomeratie 's-Gravenhage133
Delft en Westland367
Oost-Zuid-Holland48
Groot-Rijnmond87
Zuidoost-Zuid-holland47
Zeeuwsch-Vlaanderen55
Overig Zeeland16
West-Noord-Brabant61
Midden-Noord-Brabant64
Noordoost-Noord-Brabant83
Zuidoost-Noord-Brabant171
Noord-Limburg29
Midden-Limburg28
Zuid-Limburg154
Flevoland67
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)