Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 was het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor Horizon 2020 over de periode 2014-2020 was ongeveer 80 miljard euro.

De opvolger van Horizon 2020 is Horizon Europe. Dit programma is in de loop van 2021 van start gegaan. Het totaalbudget voor Horizon Europe over de periode 2021-2027 bedraagt ongeveer 95 miljard euro. In 2022 zal gerapporteerd worden over de eerste Nederlandse resultaten onder Horizon Europe.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf het begin van Horizon 2020 tot en met 2021 namen 2.438 Nederlandse partijen deel aan dit programma. Van de participerende bedrijven behoorde 80 procent tot het mkb.
  • Over de periode 2014 tot en met 2021 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal 5.379 miljoen euro.
  • Het retourpercentage in de periode 2014-2021 was 7,9 procent voor Horizon 2020. De Nederlandse doelstelling is 7 procent.

Feiten en cijfers

Tot en met 2021 hebben 1.855 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan behoorden er 1.492 tot het mkb (80 procent). Daarnaast waren er 614 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. Sinds de start van Horizon 2020 in 2014 is het aantal Nederlandse deelnemers meer dan verdubbeld. In 2018 passeerde het totaal aantal deelnemers het deelnemersaantal van het Zevende Kaderprogramma (KP7), de voorganger van Horizon 2020. Een groot deel van de opvallende stijging ten opzichte van 2016 is echter het gevolg van een methodologische wijziging: vanaf 2017 worden ook de andere dan begunstigde partijen in de database opgenomen en meegeteld.

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2021

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2021 Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*1185359
2014298151
2015500212
2016713272
20171003385
20181148419
20191378475
20201625558
20211855583
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (174 bytes)

Over de periode 2014 tot en met 2021 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal 5.379 miljoen euro. In 2020 was dit nog 4.822 miljoen euro. Dat betekent dat in 2021 557 miljoen euro werd ontvangen vanuit Horizon 2020.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2013 tot en met 2020 op 7,7 procent, ongeveer hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van 7 procent. Voor Horizon 2020 ligt in 2021 het retourpercentage van Nederland op 7,9 procent.

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2021 (retour in € mln)

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2021 (retour in € mln) Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
20137152688
2014167371
2015284732
20164141230
20176231649
20187812245
201910013000
202012023620
202112654114
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (178 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2013-2021 (%) Horizon 2020
Retourpercentage voor Nederland (%)
2013*7,5
20148,1
20157,7
20167,5
20177,6
20187,6
20197,7
20207,6
20217,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (129 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers Horizon 2020

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 in 2021 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2021

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2021 Horizon 2020
COROP naamAantal Horizon 2020 deelnemers per COROP in 2021
Oost-Groningen50,0
Delfzijl e.o.114,3
Overig Groningen148,7
Noord-Friesland60,2
Zuidwest-Friesland23,9
Zuidoost-Friesland20,9
Noord-Drenthe77,7
Zuidoost-Drenthe31,5
Zuidwest-Drenthe29,0
Noord-Overijssel49,9
Zuidwest-Overijssel104,2
Twente162,9
Veluwe92,4
Achterhoek30,4
Arnhem,Nijmegen112,6
Zuidwest-Gelderland39,9
Utrecht127,7
Kop van Noord-Holland49,3
Alkmaar e.o.87,7
IJmond55,2
Agglomeratie Haarlem35,5
Zaanstreek22,1
Groot-Amsterdam141,7
Het Gooi en Vechtstreek86,9
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek142,4
Agglomeratie 's-Gravenhage120,6
Delft en Westland343,4
Oost-Zuid-Holland45,9
Groot-Rijnmond94,4
Zuidoost-Zuid-holland63,1
Zeeuwsch-Vlaanderen56,6
Overig Zeeland24,2
West-Noord-Brabant63,0
Midden-Noord-Brabant56,2
Noordoost-Noord-Brabant80,4
Zuidoost-Noord-Brabant172,3
Noord-Limburg33,1
Midden-Limburg29,9
Zuid-Limburg155,0
Flevoland57,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)