Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor Horizon 2020 over de periode 2014-2020 is ongeveer € 80 miljard.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf het begin van dit programma tot en met 2019 namen 1.853 Nederlandse partijen deel aan Horizon 2020. Van de participerende bedrijven behoorde 83,6 procent tot het mkb.
  • Over de periode 2014 tot en met 2019 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal meer dan € 4 miljard.
  • Het retourpercentage in de periode 2014-2019 was 7,7 procent, hoger dan de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Feiten en cijfers

Tot en met 2019 hebben 1.378 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan behoorden er 1.147 tot het mkb (83 procent). Daarnaast waren er 475 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. Sinds de start van Horizon 2020 in 2014 is het aantal Nederlandse deelnemers meer dan verdubbeld. In 2018 passeerde het totaal aantal deelnemers het deelnemersaantal van het Zevende Kaderprogramma (KP7), de voorganger van Horizon 2020. Een groot deel van de opvallende stijging ten opzichte van 2016 is echter het gevolg van een methodologische wijziging: vanaf 2017 worden ook de andere dan begunstigde partijen in de database opgenomen en meegeteld.

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2019

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2019 Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*1185359
2014298151
2015500212
2016713272
20171003385
20181148419
20191378475
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (144 bytes)

Over de periode 2014 tot en met 2019 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal € 4.001 miljoen. In 2018 was dit nog € 3.026 miljoen. Dat betekent dat in 2019 € 975 miljoen werd ontvangen vanuit Horizon 2020.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2014 tot en met 2019 op 7,7 procent, hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2019 (retour in € mln)

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2019 (retour in € mln) Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
20137152688
2014167371
2015284732
20164141230
20176231649
20187812245
201910013000
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (146 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2013-2019 (%) Horizon 2020
Retourpercentage voor Nederland (%)
2013*7,5
20148,1
20157,7
20167,5
20177,6
20187,6
20197,7
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (109 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers Horizon 2020

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 in 2019 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2019

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2019 Horizon 2020
COROP naamAantal Horizon 2020 deelnemers per COROP in 2019
Oost-Groningen45,5
Delfzijl e.o.144,3
Overig Groningen149,1
Noord-Friesland51,8
Zuidwest-Friesland17,9
Zuidoost-Friesland10,7
Noord-Drenthe79,8
Zuidoost-Drenthe33,3
Zuidwest-Drenthe37,7
Noord-Overijssel46,2
Zuidwest-Overijssel98,4
Twente157,2
Veluwe102,7
Achterhoek39,1
Arnhem,Nijmegen117,8
Zuidwest-Gelderland30,2
Utrecht125,4
Kop van Noord-Holland42,9
Alkmaar e.o.99,6
IJmond62,1
Agglomeratie Haarlem44,2
Zaanstreek17,7
Groot-Amsterdam143,6
Het Gooi en Vechtstreek71,0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek184,5
Agglomeratie 's-Gravenhage132,1
Delft en Westland326,4
Oost-Zuid-Holland42,0
Groot-Rijnmond87,7
Zuidoost-Zuid-holland56,6
Zeeuwsch-Vlaanderen30,4
Overig Zeeland21,1
West-Noord-Brabant62,1
Midden-Noord-Brabant58,1
Noordoost-Noord-Brabant79,8
Zuidoost-Noord-Brabant167,4
Noord-Limburg27,1
Midden-Limburg25,8
Zuid-Limburg152,6
Flevoland62,0
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)