Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor Horizon 2020 over de periode 2014-2020 is ongeveer 80 miljard euro.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf het begin van dit programma tot en met 2020 namen 2.183 Nederlandse partijen deel aan Horizon 2020. Van de participerende bedrijven behoorde 82,3 procent tot het mkb.
  • Over de periode 2014 tot en met 2020 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal ruim 4,8 miljard euro.
  • Het retourpercentage in de periode 2014-2020 was 7,6 procent, hoger dan de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Feiten en cijfers

Tot en met 2020 hebben 1.625 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan behoorden er 1.338 tot het mkb (82,3 procent). Daarnaast waren er 558 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. Sinds de start van Horizon 2020 in 2014 is het aantal Nederlandse deelnemers meer dan verdubbeld. In 2018 passeerde het totaal aantal deelnemers het deelnemersaantal van het Zevende Kaderprogramma (KP7), de voorganger van Horizon 2020. Een groot deel van de opvallende stijging ten opzichte van 2016 is echter het gevolg van een methodologische wijziging: vanaf 2017 worden ook de andere dan begunstigde partijen in de database opgenomen en meegeteld.

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2020

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2020 Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*1185359
2014298151
2015500212
2016713272
20171003385
20181148419
20191378475
20201625558
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (159 bytes)

Over de periode 2014 tot en met 2020 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal 4.822 miljoen euro. In 2019 was dit nog 4.001 miljoen euro. Dat betekent dat in 2020 821 miljoen euro werd ontvangen vanuit Horizon 2020.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2014 tot en met 2020 op 7,6 procent, ongeveer hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2020 (retour in € mln)

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2020 (retour in € mln) Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
20137152688
2014167371
2015284732
20164141230
20176231649
20187812245
201910013000
202012023620
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (162 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2013-2020 (%) Horizon 2020
Retourpercentage voor Nederland (%)
2013*7,5
20148,1
20157,7
20167,5
20177,6
20187,6
20197,7
20207,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (119 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers Horizon 2020

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 in 2020 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2020

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2020 Horizon 2020
COROP naamAantal Horizon 2020 deelnemers per COROP in 2020
Oost-Groningen47,3
Delfzijl e.o.125,7
Overig Groningen154,8
Noord-Friesland60,9
Zuidwest-Friesland25,9
Zuidoost-Friesland23,2
Noord-Drenthe68,7
Zuidoost-Drenthe34,4
Zuidwest-Drenthe32,5
Noord-Overijssel41,9
Zuidwest-Overijssel95,8
Twente152,2
Veluwe102,9
Achterhoek33,8
Arnhem,Nijmegen114,9
Zuidwest-Gelderland34,5
Utrecht128,4
Kop van Noord-Holland42,9
Alkmaar e.o.87,8
IJmond56,8
Agglomeratie Haarlem46,1
Zaanstreek19,7
Groot-Amsterdam142,3
Het Gooi en Vechtstreek76,9
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek168
Agglomeratie 's-Gravenhage124,9
Delft en Westland321,5
Oost-Zuid-Holland42,9
Groot-Rijnmond87,6
Zuidoost-Zuid-holland60
Zeeuwsch-Vlaanderen44
Overig Zeeland27,1
West-Noord-Brabant64,6
Midden-Noord-Brabant54,6
Noordoost-Noord-Brabant80,7
Zuidoost-Noord-Brabant169,6
Noord-Limburg33,4
Midden-Limburg29,8
Zuid-Limburg160,8
Flevoland61,8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)