Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor Horizon 2020 over de periode 2014-2020 is ongeveer € 80 miljard.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf het begin van dit programma tot en met 2017 namen 1.402 Nederlandse partijen deel aan Horizon 2020. Van de participerende bedrijven behoorde 81 procent tot het mkb.
  • Over de periode 2014 tot en met 2017 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal meer dan € 2,2 miljard.
  • Het retourpercentage in de periode 2014-2017 was 7,5 procent, hoger dan de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Feiten en cijfers

Tot en met 2017 hebben 1.022 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan behoorden er 832 tot het mkb (81 procent). Daarnaast waren er 380 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. Sinds de start van Horizon 2020 in 2014 is het aantal Nederlandse deelnemers meer dan verdubbeld en nadert reeds het totaal aantal deelnemers aan het Zevende Kaderprogramma (KP7), de voorganger van Horizon 2020.  Een groot deel van de opvallende stijging ten opzichte van 2016 is echter het gevolg van een methodologische wijziging: vanaf 2017 worden ook de andere dan begunstigde partijen in de database opgenomen en meegeteld.

Stand aantal Nederlandse deelnemers Horizon 2020, 2013-2017 Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*1185359
2014298151
2015500212
2016696285
20171022380
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (114 bytes)

Over de periode 2014 tot en met 2017 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal € 2.237 miljoen. In 2016 was dit nog € 1.639 miljoen. Dat betekent dat in 2017 € 598 miljoen werd ontvangen vanuit Horizon 2020.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2014 tot en met 2017 op 7,5 procent, hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van 7 procent.

Stand omvang Horizon 2020-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2013-2017 (retour in € mln) Horizon 2020
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2013*7152688
2014167371
2015284732
20164091230
20175051731
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (115 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2013-2016 (%) Horizon 2020
Retourpercentage voor Nederland (%)
2013*7,5
20148,1
20157,7
20167,5
20177,5
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (89 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers Horizon 2020

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 in 2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2017 Horizon 2020
COROP naamaantal Horizon 2020 deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2017 ten opzichte van gemiddelde Nederland waarbij het gemiddelde van Nederland 100 procent is
Oost-Groningen60
Delfzijl e.o.100
Overig Groningen143
Noord-Friesland58
Zuidwest-Friesland22
Zuidoost-Friesland19
Noord-Drenthe62
Zuidoost-Drenthe16
Zuidwest-Drenthe27
Noord-Overijssel47
Zuidwest-Overijssel112
Twente162
Veluwe109
Achterhoek26
Arnhem,Nijmegen124
Zuidwest-Gelderland2
Utrecht135
Kop van Noord-Holland4
Alkmaar e.o.72
IJmond52
Agglomeratie Haarlem21
Zaanstreek22
Groot-Amsterdam148
Het Gooi en Vechtstreek6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek191
Agglomeratie �s-Gravenhage136
Delft en Westland341
Oost-Zuid-Holland52
Groot-Rijnmond82
Zuidoost-Zuid-holland54
Zeeuwsch-Vlaanderen6
Overig Zeeland9
West-Noord-Brabant64
Midden-Noord-Brabant62
Noordoost-Noord-Brabant73
Zuidoost-Noord-Brabant169
Noord-Limburg19
Midden-Limburg21
Zuid-Limburg159
Flevoland74
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)