Groeifaciliteit

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend krediet, dat zij bijvoorbeeld nodig hebben bij snelle groei of bedrijfsovername. Bij de Groeifaciliteit staat de overheid voor 50 procent garant voor het risicodragend vermogen dat financiers aan bedrijven verstrekken. Voor financiers wordt hierdoor het risico kleiner, en voor bedrijven de kans op het aantrekken van risicodragend kapitaal groter.

Belangrijkste resultaten

  • Tot en met Q2 van 2020 werd via 2 garanties voor € 1,7 miljoen aan garanties verstrekt.
  • In 2019 werd via 9 garanties voor € 9,6 miljoen aan garanties verstrekt.

Feiten en cijfers

Tussen 2012 en 2016 is te zien dat binnen de Groeifaciliteit zo'n 15 tot 20 garanties per jaar worden verstrekt. In 2019 zijn er 9 garanties verstrekt, wat een lichte daling is ten opzichte van 2018.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2020

Aantal verstrekte garanties, 2011-2020 Groeifaciliteit
Aantal garanties
201117
201221
201316
201420
201514
201617
20178
201810
20199
2020 tm Q22
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (112 bytes)
Aantal gefiatteerde garanties, 2011-2020 Groeifaciliteit
Aantal gefiatteerde garanties
201218
201313
201420
201511
201619
201711
20185
20197
2020 tm Q21
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (116 bytes)

Tussen 2012 en 2019 is te zien dat het bedrag aan verstrekte Groeifaciliteitgaranties fluctueert tussen de €8 en €37 miljoen. Ook is een stijging te zien in de periode 2014 tot en met 2017 ten opzichte van eerdere jaren. In 2019 is voor een bedrag van €9,6 miljoen aan garanties verstrekt.

Garantstellingsbedrag, 2012-2020 (€ mln)

Garantstellingsbedrag, 2012-2020 (€ mln) Groeifaciliteit
Garantstellingsbedrag (€ mln)
201112
201213
20138
201432
201519
201637
201721
201819
20199,6
2020 tm Q21,7
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (132 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2012-2020 (€ mln) Groeifaciliteit
fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
201214
20139
201435
201529
201645
201723
20186,6
201911
2020 tm Q20
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (135 bytes)