Groeifaciliteit

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend krediet, dat zij bijvoorbeeld nodig hebben bij snelle groei of bedrijfsovername. Bij de Groeifaciliteit staat de overheid voor 50 procent garant voor het risicodragend vermogen dat financiers aan bedrijven verstrekken. Voor financiers wordt hierdoor het risico kleiner, en voor bedrijven de kans op het aantrekken van risicodragend kapitaal groter. Per 1 juli 2021 is het maximale bedrag dat voor achtergestelde leningen onder garantie kan worden gebracht verhoogd van vijf miljoen euro naar 25 miljoen euro per financier en 50 miljoen euro in totaal per onderneming.

Belangrijkste resultaten

  • in het eerste kwartaal van 2022 werd via 1 garantie voor 3,1 miljoen euro aan garanties verstrekt. 
  • In 2021 werd via zeven garanties voor 10,4 miljoen euro aan garanties verstrekt.

Feiten en cijfers

Tussen 2012 en 2016 is te zien dat binnen de Groeifaciliteit zo'n vijftien tot twintig garanties per jaar worden verstrekt. In 2019 zijn er negen garanties verstrekt, wat een lichte daling is ten opzichte van 2018. In 2020 zijn er zeven garanties verstrekt, wat wederom een lichte daling is ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2021 zijn er zeven garanties verstrekt, en blijft daarmee op het niveau van 2021.

Aantal verstrekte garanties, 2011 - 2022 Q1

Aantal verstrekte garanties, 2011 - 2022 Q1 Groeifaciliteit
Aantal garanties
201117
201221
201316
201420
201514
201617
20178
201810
20199
20207
20217
2022 Q11
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (125 bytes)
Aantal gefiatteerde garanties, 2011-2022 Q1 Groeifaciliteit
Aantal gefiatteerde garanties
201218
201313
201420
201511
201619
201711
20185
20198
20203
202113
2022 Q11
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (130 bytes)

Tussen 2012 en 2021 is te zien dat het bedrag aan verstrekte Groeifaciliteitgaranties fluctueert tussen de drie en 37 miljoen euro. In 2021 is voor een bedrag van 10,4 miljoen euro aan garanties verstrekt.

Garantstellingsbedrag, 2012-2022 Q1 (€ mln)

Garantstellingsbedrag, 2012-2022 Q1 (€ mln) Groeifaciliteit
Garantstellingsbedrag (€ mln)
201112
201213
20138
201432
201519
201637
201721
201819
20199,6
20203
202110,4
2022 Q13,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (148 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2012-2022 Q1(€ mln) Groeifaciliteit
fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
201214
20139
201435
201529
201645
201723
20186,6
201911
20202
202123
2022 Q13
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (149 bytes)