Groeifaciliteit

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend krediet, dat zij bijvoorbeeld nodig hebben bij snelle groei of bedrijfsovername. Bij de Groeifaciliteit staat de overheid voor 50 procent garant voor het risicodragend vermogen dat financiers aan bedrijven verstrekken. Voor financiers wordt hierdoor het risico kleiner, en voor bedrijven de kans op het aantrekken van risicodragend kapitaal groter.

Belangrijkste resultaten

  • In 2019 werd  via 9 garanties voor € 9,6 miljoen aan garanties verstrekt.
  • In 2018 werd via 10 garanties voor €19 miljoen aan garanties verstrekt.

Feiten en cijfers

Tussen 2012 en 2016 is te zien dat binnen de Groeifaciliteit zo'n 15 tot 20 garanties per jaar worden verstrekt. In 2018 zijn er 10 garanties verstrekt, wat een stijging is ten opzichte van 2017.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2019

Aantal verstrekte garanties, 2011-2019 Groeifaciliteit
Aantal garanties
201117
201221
201316
201420
201514
201617
20178
201810
20199
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (98 bytes)
Aantal gefiatteerde garanties, 2011-2019 Groeifaciliteit
Aantal gefiatteerde garanties
201218
201313
201420
201511
201619
201711
20185
20197
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (102 bytes)

Tussen 2012 en 2018 is te zien dat het bedrag aan verstrekte Groeifaciliteitgaranties fluctueert tussen de €8 en €37 miljoen. Ook is een stijging te zien in de periode 2014 tot en met 2017 ten opzichte van eerdere jaren. In 2018 is voor een bedrag van €19 miljoen aan garanties verstrekt.

Garantstellingsbedrag, 2012-2019 (€ mln)

Garantstellingsbedrag, 2012-2019 (€ mln) Groeifaciliteit
Garantstellingsbedrag (€ mln)
201112
201213
20138
201432
201519
201637
201721
201819
20199,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (116 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2012-2019 (€ mln) Groeifaciliteit
fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
201214
20139
201435
201529
201645
201723
20186,6
201911
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (121 bytes)