Green Deals

Green Deals

Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken, mede om het beleid op maatschappelijke uitdagingen te helpen realiseren. De centrale gedachte is om de (innovatieve) initiatieven te faciliteren en versnellen door het wegnemen van knelpunten en belemmeringen, het bieden van experimenteerruimte, het creëren van schaalgrootte en het stimuleren van samenwerking.

De Green Deal aanpak is in 2016 geëvalueerd en een succesvolle manier gebleken om partijen in de samenleving bijeen te brengen.

Belangrijkste resultaten

  • Tot en met 2018 zijn 879 bedrijven betrokken bij diverse Green Deals.
  • Vanaf de start (in 2011) tot eind 2018 zijn er 227 Green Deals getekend. Hiervan zijn er zijn er 162 geheel of gedeeltelijk succesvol afgerond.
  • De meest Green Deals vinden plaats in de domeinen Energie (58 procent), Circulaire Economy (37 procent) of Biobased Economy (33 procent).

Feiten en cijfers

In 2018 groeide het aantal bedrijven die betrokken zijn bij een Green Deal van 844 tot een totaal van 874 unieke bedrijven.

Cumulatief aantal unieke betrokken bedrijven, 2011-2018

Cumulatief aantal unieke betrokken bedrijven, 2011-2018 Green Deals
Aantal bedrijven met Green Deals
2011261
2012451
2013511
2014639
2015736
2016761
2017844
2018874
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (115 bytes)

Tot en met 2018 zijn er 227 deals afgesloten. Vanaf 2013 zien we een lager aantal deals per jaar. Dit past bij de focus op Green Deals met meer opschaalpotentie en een grotere impact, en het strenger toepassen van de selectiecriteria.

Aantal nieuwe deals, 2011-2018

Aantal nieuwe deals, 2011-2018 Green Deals
Aantal deals per jaar
201175
201271
201313
201417
201517
201615
201711
20188
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (95 bytes)

Van de afgeronde Green Deals is te zien dat 85 procent van de deals tot (deels) gerealiseerde acties heeft geleid. Van de lopende deals is de verwachting dat dit voor een vergelijkbaar percentage geldt.

Voortgang Green Deals, totaal 2011-2018

Voortgang Green Deals, totaal 2011-2018 Green Deals
AfgerondIn uitvoering
Acties uitgevoerd88
deels realiseerbaar74
niet realiseerbaar28
tijdig realiseerbaar16
met vertraging realiseerbaar10
niet (geheel) realiseerbaar5
Geen informatie6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (209 bytes)

Over de periode 2011-2018 is te zien dat het grootste deel van de Green Deals zich richt op energie, gevolgd door circulaire economie en het domein biobased economy. De Green Deals uit 2018 (te vinden onder gerelateerde grafieken) gaan voor het grootste deel over energie en klimaat. Daarna volgen de onderwerpen water en biodiversiteit als belangrijke domeinen.

Verdeling naar domeinen, totaal 2011-2018

Verdeling naar domeinen, totaal 2011-2018 Green Deals
% van totaal aantal deals
1. Energie58%
2. Biobased Economy33%
3. Klimaat10%
4. Circulaire economie37%
5. Bouw26%
6. Voedsel18%
7. Mobiliteit21%
8. Water13%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (175 bytes)
Verdeling naar domeinen, 2018 Green Deals
Groene Groei Thema% van totaal aantal deals
1. Energie50%
2. Biobased Economy0%
3. Klimaat50%
4. Circulaire economie0%
5. Bouw0%
6. Voedsel0%
7. Mobiliteit13%
8. Water38%
9. Grondstoffen13%
10. Biodiversiteit25%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (234 bytes)