Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Dit instrument is onderdeel van de recente steunmaatregelen. Op de pagina monitoring gebruikers steunmaatregelen op deze website zijn actuele cijfers beschikbaar.

De GO-regeling voorziet in staatsgaranties op bancaire leningen vanaf 1,5 miljoen euro tot 150 miljoen euro per onderneming. Via de verruiming van de GO biedt de Staat in deze periode (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest.

Binnen de GO is een extra corona-module toegevoegd voor garanties op bankleningen. Financiers kunnen hierdoor ruimer krediet verstrekken aan (in de kern gezonde) mkb-ondernemingen en grotere bedrijven die zijn getroffen door corona. Door de GO-C kunnen banken een 90 procent staatsgarantie krijgen voor leningen aan mkb-bedrijven en een 80 procent staatsgarantie voor leningen aan het grootbedrijf (in plaats van 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd. Het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verhoogd van 400 miljoen euro naar tien miljard euro. Hierdoor kunnen meer bedrijven aanspraak maken op deze regeling. Aanvragen konden vanaf 29 april 2020 door de banken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. De openstelling is verlengd tot 31 december 2021.

Voor informatie over de resultaten: zie www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen

Belangrijkste resultaten

  • Tot en met het tweede kwartaal is voor 78,7 miljoen euro aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor 2,8 miljoen euro aan garanties gefiatteerd. Voor de GO-C is voor 84,6 miljoen euro aan garanties verstrekt en is er voor 103,5 miljoen euro gefiatteerd.
  • In het tweede kwartaal van 2021 werden vijf garantie verstrekt en één garantie gefiatteerd via de GO. Via de GO-C werden er negentien garanties verstrekt en elf garanties gefiatteerd. 
  • In 2020 is voor 6,6 miljoen euro aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor 187 miljoen euro aan garanties gefiatteerd. Voor de GO-C is voor 556,5 miljoen euro aan garanties verstrekt en is er voor 612 miljoen euro gefiatteerd.
  • In 2020 werden er vijf garanties verstrekt en zestien garanties gefiatteerd via de GO. Via de GO-C werden er 155 garanties verstrekt en 96 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2020 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag van de GO-regeling 6,6 miljoen euro en van de GO-C-regeling 556,5 miljoen euro. In 2019 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag 45 miljoen euro. Dit is een daling ten opzichte van 2018 en 2017 in het gebruik van de GO-regeling. In 2018 en 2017 was de omvang van het garantiestellingsbedrag respectievelijk 56 miljoen euro en 91 miljoen euro.

Omvang verstrekte garanties, 2012-Q3 2021 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2012-Q3 2021 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Omvang verstrekte garanties (€ mln)GO-C Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
20206,6556,5
Q3 202178,784,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (206 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2012- Q3 2021 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)GO-C Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012114
201359
2014106
2015119
2016116
2017166
201882
201941
2020187612
Q3 20212,8103,5
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (222 bytes)

In het aantal verstrekte garanties in de GO-regeling is een daling te zien in 2020 ten opzichte van 2019 en 2018. In 2019 en 2018 zijn er respectievelijk 31 en 54 garanties verstrekt, terwijl in 2020 vijf garanties werden verstrekt. De GO-C regeling heeft 155 garanties verstrekt in 2020. 

Aantal verstrekte garanties, 2012- Q3 2021

Aantal verstrekte garanties, 2012- Q3 2021 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal garantiesGO-C Aantal garanties
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
201931
20205155
Q3 2021519
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (152 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012- Q3 2021 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal FiatteringenGO-C Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
201836
20197
20201696
Q3 2021111
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (155 bytes)