Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Dit instrument is onderdeel van de recente steunmaatregelen. Op de pagina monitoring gebruikers steunmaatregelen op deze website zijn actuele cijfers beschikbaar.

De GO-regeling voorziet in staatsgaranties op bancaire leningen vanaf € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per onderneming. Via de verruiming van de GO biedt de Staat in deze periode (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest.

Binnen de GO is een extra corona-module toegevoegd voor garanties op bankleningen. Financiers kunnen hierdoor ruimer krediet verstrekken aan (in de kern gezonde) mkb-ondernemingen en grotere bedrijven die zijn getroffen door corona. Door de GO-C kunnen banken een 90% staatsgarantie krijgen voor leningen aan MKB-bedrijven en een 80% staatsgarantie voor leningen aan grootbedrijf (in plaats van 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd. Het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verhoogd van 400 miljoen euro naar 10 miljard euro. Hierdoor kunnen meer bedrijven aanspraak maken op deze regeling. Aanvragen konden vanaf 29 april 2020 door de banken bij RVO worden ingediend. De regeling zou oorspronkelijk sluiten op 15 december 2020, maar de openstelling is verlengd tot 30 juni 2021.

Voor informatie over de resultaten: zie www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen

Belangrijkste resultaten

  • In het eerste kwartaal is voor € 76 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor € 0 miljoen aan garanties gefiatteerd. Voor de GO-C is voor € 16 miljoen aan garanties verstrekt en is er voor € 52 miljoen gefiatteerd.
  • In het eerste kwartaal van 2021 werder er 4 garanties verstrekt en 0 garanties gefiatteerd via de GO. Via de GO-C werden er 5 garanties verstrekt en 9 garanties gefiatteerd. 
  • In 2020 is voor € 6 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor € 187 miljoen aan garanties gefiatteerd. Voor de GO-C is voor € 612 miljoen aan garanties verstrekt en is er voor € 612 miljoen gefiatteerd.
  • In 2020 werden er 5 garanties verstrekt en 16 garanties gefiatteerd via de GO. Via de GO-C werden er 155 garanties verstrekt en 97 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2020 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag van de GO-regeling € 6 miljoen, en van de GO-C-regeling € 612 miljoen. In 2019 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag € 45 miljoen. Dit is een daling ten opzichte van 2018 en 2017 in het gebruik van de GO-regeling. In 2018 en 2017 was de omvang van het garantiestellingsbedrag respectievelijk € 56 miljoen en € 91 miljoen.

Omvang verstrekte garanties, 2012-Q12021 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2012-Q12021 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Omvang verstrekte garanties (€ mln)GO-C Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
20206612
Q1 20217616
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (198 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2012- Q12021 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)GO-C Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012114
201359
2014106
2015119
2016116
2017166
201882
201941
2020187612
Q1 2021052
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (217 bytes)

In het aantal verstrekte garanties in de GO-regeling is een daling te zien in 2020 ten opzichte van 2019 en 2018. In 2019 en 2018 zijn er respectievelijk 31 en 54 garanties verstrekt, terwijl in 2020 5 garanties werden verstrekt. De GO-C regeling heeft 155 garanties verstrekt in 2020. 

Aantal verstrekte garanties, 2012- Q1 2021

Aantal verstrekte garanties, 2012- Q1 2021 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal garantiesGO-C Aantal garanties
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
201931
20205155
Q1 202145
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (151 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012- Q1 2021 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal FiatteringenGO-C Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
201836
20197
20201697
Q1 202109
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (154 bytes)