Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Dit instrument is onderdeel van de recente steunmaatregelen. Op de pagina monitoring gebruikers steunmaatregelen op deze website zijn actuele cijfers beschikbaar.

De GO-regeling voorziet in staatsgaranties op bancaire leningen vanaf 1,5 miljoen euro tot 150 miljoen euro per onderneming. Via de verruiming van de GO biedt de Staat in deze periode (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest.

Binnen de GO is een extra corona-module toegevoegd voor garanties op bankleningen. Financiers kunnen hierdoor ruimer krediet verstrekken aan (in de kern gezonde) mkb-ondernemingen en grotere bedrijven die zijn getroffen door corona. Door de GO-C kunnen banken een 90 procent staatsgarantie krijgen voor leningen aan mkb-bedrijven en een 80 procent staatsgarantie voor leningen aan het grootbedrijf (in plaats van 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd. Het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verhoogd van 400 miljoen euro naar tien miljard euro. Hierdoor kunnen meer bedrijven aanspraak maken op deze regeling. Aanvragen konden vanaf 29 april 2020 door de banken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. De openstelling is verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Voor informatie over de resultaten: zie www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen

Belangrijkste resultaten

  • In het eerste kwartaal van 2022 zijn geen garanties via de GO verstrekt. 
  • In 2021 is 173,5 miljoen euro aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor 33,5 miljoen euro aan garanties gefiatteerd. Voor de GO-C is voor 101,6 miljoen euro aan garanties verstrekt en is er voor 109,1 miljoen euro gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2021 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag van de GO-regeling 173,5 miljoen euro en van de GO-C regeling 101,6. In 2020 was de omvang van de verstrekte garanties van de GO-regeling 6,6 miljoen euro en van de GO-C-regeling 556,5 miljoen euro. In 2019 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag 45 miljoen euro. Dit is een daling ten opzichte van 2018 en 2017 in het gebruik van de GO-regeling. 

Omvang verstrekte garanties, 2012 - 2022 Q1 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2012 - 2022 Q1 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Omvang verstrekte garanties (€ mln)GO-C Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
20206,6556,5
2021173,5101,6
2022 Q100
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (218 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2012- 2022 Q1(€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)GO-C Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012114
201359
2014106
2015119
2016116
2017166
201882
201941
2020187612
202133,5109,1
2022Q100
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (232 bytes)

In het aantal verstrekte garanties in de GO-regeling is een stijging te zien in 2021 ten opzichte van 2020. In 2021 werden er via de GO-regeling 16 garanties verstrekt, en via de GO-C regeling werden er 19 garanties verstrekt. In 2020 zijn er vijf garanties via de GO-regeling verstrekt. De GO-C regeling heeft 155 garanties verstrekt in 2020. 

Aantal verstrekte garanties, 2012- 2022 Q1

Aantal verstrekte garanties, 2012- 2022 Q1 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal garantiesGO-C Aantal garanties
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
201931
20205155
20211619
2022 Q100
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (163 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012- 2022 Q1 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal FiatteringenGO-C Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
201836
20197
20201696
2021613
2022 Q100
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (165 bytes)