Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

De GO-regeling voorziet in staatsgaranties op bancaire leningen vanaf 1,5 miljoen euro tot 150 miljoen euro per onderneming. In verband met de coronacrisis is de GO-C geïntroduceerd in de periode vanaf april 2020 tot en met juni 2022. De GO-C was een verruiming ten opzichte van de reguliere GO en had een hoger percentage staatsgarantie (van 50 naar 80 procent voor leningen aan het grootbedrijf en van 50 procent naar 90 procent voor leningen aan middelgrote bedrijven), en een verhoging van het garantieplafond (van 400 miljoen euro naar tien miljard euro).

Belangrijkste resultaten

  • In 2022 zijn zes garanties via de GO verstrekt voor 11 miljoen euro. Er werd een garantie via de GO-C verstrekt voor samen 2 miljoen euro. 
  • In 2021 zijn er zes garanties via de GO verstrekt voor 33,5 miljoen euro. Voor de GO-C zijn er veertien garanties voor 91,3 miljoen euro aan garanties verstrekt.

Feiten en cijfers

In 2020 zet de lichte daling ten opzichte van 2018 en 2019 door, maar de GO-C zorgde in 2020 voor een grote toename in het aantal garanties. In 2021 en 2022 neemt dit steeds weer af. In 2019 was de omvang van het verstrekte garantiestellingsbedrag 45 miljoen euro. Dit is een daling ten opzichte van 2018 en 2017 in het gebruik van de GO-regeling. 

Omvang verstrekte garanties, 2012 - 2022 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2012 - 2022 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Omvang verstrekte garanties (€ mln)GO-C Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
2020158572
20213491
2022112
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (208 bytes)

In het aantal verstrekte garanties in de GO en GO-C regeling is een daling te zien in 2022 ten opzichte van 2020 en 2021. In 2022 werden er via de GO-regeling zes garanties verstrekt, en via de GO-C regeling werd er één garantie verstrekt. In 2021 werden er via de GO-regeling zes garanties verstrekt, en via de GO-C regeling werden er veertien garanties verstrekt. In 2020 zijn er vijftien garanties via de GO-regeling verstrekt. De GO-C regeling heeft 92 garanties verstrekt in 2020. 

Aantal verstrekte garanties, 2012- 2022

Aantal verstrekte garanties, 2012- 2022 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal garantiesGO-C Aantal garanties
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
201931
20201592
2021614
202261
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (159 bytes)