Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner, en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Dit instrument is onderdeel van de recente steunmaatregelen. Op de pagina monitoring gebruikers steunmaatregelen op deze website zijn actuele cijfers beschikbaar.

Belangrijke resultaten

  • In 2019 is voor € 45 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor € 41 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In 2019 werden er 31 garanties verstrekt en 7 garanties gefiatteerd.
  • In 2018 is voor €56 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor €82 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In 2018 werden er 54 garanties verstrekt en 36 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2017 is een stijging te zien ten opzichte van 2016 in het gebruik van de GO. Met € 91 miljoen ligt het verstrekte garantstellingsbedrag ongeveer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2015. In 2019 (€45 miljoen) is achter gebleven ten opzichte van de periode 2012-2015..

Omvang verstrekte garanties, 2011-2019 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2011-2019 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (116 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2011-2019 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012114
201359
2014106
2015119
2016116
2017166
201882
201941
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (126 bytes)

Ook in aantallen garanties is een grote stijging te zien in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is het hoogste aantal contracteringen in de periode 2012-2017. In 2019 zijn er 31 garanties gecontracteerd.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2019

Aantal verstrekte garanties, 2011-2019 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal garanties verstrekt via de GO
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
201931
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (111 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012-2019 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
201836
20197
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (93 bytes)