GlobalStars

GlobalStars

Met GlobalStars stimuleert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is bij te dragen aan economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken. De regeling is in 2018 gestart.

Belangrijkste resultaten

  • In 2018 namen 12 Nederlandse partijen deel aan GlobalStars.
  • De omvang van private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door GlobalStars bedroeg in 2018 €3,6 miljoen.

Feiten en cijfers

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken met innovatieve economieën buiten het EUREKA-netwerk. GlobalStars is bestemd voor organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

In 2018 namen in totaal 12 Nederlandse partijen deel aan GlobalStars. Daarvan behoorden er 8 tot het mkb en 4 tot de kennisinstellingen. Het totaal aan Nederlandse deelnemers verstrekte subsidiebedrag bedroeg in 2018 €1,8 miljoen.

Deelname Nederlandse organisaties, 2018

Deelname Nederlandse organisaties, 2018 GlobalStars
GrootbedrijfMKBKennisinstellingen
2018084
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (50 bytes)

Door GlobalStars ondersteunde Private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers (€ mln)

Door GlobalStars ondersteunde Private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers (€ mln)
Door GlobalStars ondersteunde Private RD-uitgaven van Nederlandse deelnemers (? mln)
20183,6
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (97 bytes)

Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2018 (€ mln)

Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2018 (€ mln) GlobalStars
Verstrekte subsidie aan Nederlandse deelnemersProjectkosten voor rekening van Nederlandse deelnemersTotale omvang projecten waaraan Nederlandse organisaties deelnemen
20181,84,37,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (192 bytes)