Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Met de GSF konden banken 80 procent staatsgarantie krijgen op de bouwfinanciering van een schip. Het doel van de regeling was om het risico voor de banken te verkleinen en daarmee scheepswerven een grotere kans te geven op financiering van banken.

Belangrijkste resultaten

  • In 2017 is geen gebruik gemaakt van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering.
  • Op basis van de ervaringen met de regeling en de externe evaluatie door SEO Economisch Onderzoek is besloten om de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering per 1 juli 2017 te beëindigen.

Cijfers en feiten

Het aantal verstrekte garanties in 2017 is 0. Alleen in 2013 (4) en 2015 (1) is gebruik gemaakt van de GSF.

Aantal verstrekte garanties, 2013-2017 tot 1 juli Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)
Aantal verstrekte garanties GSF
20134
20140
20151
20160
2017 (tot 1 juli)0
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (87 bytes)
Aantal gefiatteerde garanties, 2013-2017 tot 1 juli Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)
Aantal gefiatteerde garanties
20136
20140
20152
20160
2017 (tot 1 juli)0
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (85 bytes)

Tot 1 juli 2017 werden er net als in 2016 geen garanties verstrekt. Het verstrekte garantiebedrag bedraagt dan ook € 0.

Omvang verstrekte garanties, 2013-2017 tot 1 juli (€ mln) Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)
Garantstellingsbedrag GSF (€ mln)
2013€ 11,00
2014€ 0,00
2015€ 3,00
2016€ 0,00
2017 (tot 1 juli)€ 0,00
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (128 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2013-2017 tot 1 juli (€ mln) Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)
fiatteringen na annulering/terugname (€ mln)
2013€ 44,00
2014€ 0,00
2015€ 42,00
2016€ 0,00
2017 (tot 1 juli)€ 0,00
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (139 bytes)