Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend krediet, dat zij bijvoorbeeld nodig hebben bij snelle groei of bedrijfsovername. Bij de Groeifaciliteit staat de overheid voor 50 procent garant voor het risicodragend vermogen dat financiers aan bedrijven verstrekken. Voor financiers wordt hierdoor het risico kleiner, en voor bedrijven de kans op het aantrekken van risicodragend kapitaal groter.

Belangrijkste resultaten

  • In het eerste kwartaal van 2019 werd via 3 garanties voor €0,15 miljoen aan garanties verstrekt.
  • In 2018  werd via 10 garanties voor €19 miljoen aan garanties verstrekt.
  • In 2017 werd via 8 garanties voor €21 miljoen aan garanties verstrekt.

Feiten en cijfers

Tussen 2012 en 2016 is te zien dat binnen de Groeifaciliteit zo'n 15 tot 20 garanties per jaar worden verstrekt. In 2017 zijn er slechts 8 garanties verstrekt. In het 2018 zijn er 10 garanties verstrekt. 

Aantal verstrekte garanties, 2011-2019 Groeifaciliteit
Aantal garanties
201117
201221
201316
201420
201514
201617
20178
201810
2019 Q13
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (101 bytes)
Aantal gefiatteerde garanties, 2011-2019 Groeifaciliteit
Aantal gefiatteerde garanties
201218
201313
201420
201511
201619
201711
20185
2019 Q14
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (105 bytes)

Tussen 2012 en 2018 is te zien dat het bedrag aan verstrekte Groeifaciliteitgaranties fluctueert tussen de €8 en €37 miljoen. Ook is een stijging te zien in de periode 2014 tot en met 2017 ten opzichte van eerdere jaren. In 2018 is voor een bedrag van €19 miljoen aan garanties verstrekt.

Garantstellingsbedrag, 2012-2019 (€ mln) Groeifaciliteit
Garantstellingsbedrag (€ mln)
2011€ 12,00
2012€ 13,00
2013€ 8,00
2014€ 32,00
2015€ 19,00
2016€ 37,00
2017€ 21,00
2018€ 19,00
2019 Q1€ 0,15
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (180 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2012-2019 (€ mln) Groeifaciliteit
fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012€ 14,00
2013€ 9,00
2014€ 35,00
2015€ 29,00
2016€ 45,00
2017€ 23,00
2018€ 6,55
2019 Q1€ 1,52
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (177 bytes)