Green Deals

Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken, mede om het beleid op maatschappelijke uitdagingen te helpen realiseren. De centrale gedachte is om de (innovatieve) initiatieven te faciliteren en versnellen door het wegnemen van knelpunten en belemmeringen, het bieden van experimenteerruimte, het creëren van schaalgrootte en het stimuleren van samenwerking.

De Green Deal aanpak is in 2016 geëvalueerd en een succesvolle manier gebleken om partijen in de samenleving bijeen te brengen.

Belangrijkste resultaten

  • Tot en met 2017 zijn 900 bedrijven  betrokken bij diverse Green Deals.
  • Vanaf de start (in 2011) tot eind 2017 zijn er 219 Green Deals getekend. Hiervan zijn er zijn er 132 geheel of gedeeltelijk succesvol afgerond.
  • De meest Green Deals vinden plaats in de domeinen Energie (57 procent), Circulaire Economy (37 procent) of Biobased Economy (33 procent).

Feiten en cijfers

In 2017 groeide het aantal bedrijven die betrokken zijn bij een Green Deal van 826 tot een totaal van 900 bedrijven.

Cumulatief aantal unieke bedrijven, 2011-2017 Green Deals
Aantal bedrijven met Green Deals
2011158
2012310
2013340
2014430
2015655
2016826
2017900
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (105 bytes)

In totaal zijn er tot en met 2017 219 deals afgesloten. Vanaf 2013 zien we een lager aantal deals per jaar. Dit past bij de focus op Green Deals met meer opschaalpotentie en een grotere impact, en het strenger toepassen van de selectiecriteria.

Aantal nieuwe deals, 2011-2017 Green Deals
Aantal deals per jaar
201175
201271
201313
201417
201517
201615
201711
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (87 bytes)

Van de afgeronde Green Deals is te zien dat meer dan 80 procent van de deals tot (deels) gerealiseerde acties heeft geleid. Van de lopende deals is de verwachting dat dit voor een vergelijkbaar percentage geldt.

Voortgang Green Deals, totaal 2011-2016 Green Deals
AfgerondIn uitvoering
Acties uitgevoerd71
deels realiseerbaar61
niet realiseerbaar27
tijdig realiseerbaar37
met vertraging realiseerbaar15
niet (geheel) realiseerbaar8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (189 bytes)

Over de periode 2011-2017 is te zien dat het grootste deel van de Green Deals zich richt op energie, gevolgd voor circulair economy en het domein biobased economy. Ook de Green Deals uit 2017 (te vinden onder gerelateerde grafieken) gaan voor het grootste deel over energie en voedsel. Daarna volgen de onderwerpen circulaire economy, bouw en water als belangrijke domeinen.

Verdeling naar domeinen, totaal 2011-2017 Green Deals
% van totaal aantal deals
1. Energie57%
2. Biobased Economy33%
3. Klimaat11%
4. Circulaire economie37%
5. Bouw25%
6. Voedsel18%
7. Mobiliteit21%
8. Water12%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (175 bytes)
Verdeling naar domeinen, 2017 Green Deals
Groene Groei Thema% van totaal aantal deals
1. Energie36%
2. Biobased Economy9%
3. Klimaat9%
4. Circulaire economie27%
5. Bouw18%
6. Voedsel36%
7. Mobiliteit0%
8. Water18%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (190 bytes)