Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner, en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Belangrijke resultaten

  • In 2016 is voor € 58 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. In totaal werden er 36 garanties verstrekt en 52 garanties gefiatteerd.
  • De omvang van verstrekte garanties via de GO lag na het derde kwartaal van 2017 op € 85 miljoen. In totaal werden er in die periode 73 garanties verstrekt en 26 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2017 is tot en met het derde kwartaal met € 85 miljoen al meer geld aan garanties verstrekt dan over heel 2016.

Omvang verstrekte garanties, 2011-2017 kwartaal 3 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012€ 103
2013€ 103
2014€ 82
2015€ 137
2016€ 58
2017 (kwartaal 3)€ 85
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (135 bytes)
Fiatteringen na annulering/terugname, 2011-2017 kwartaal 3 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Fiatteringen na annulering/terugname (€ mln)
2012€ 114
2013€ 59
2014€ 106
2015€ 119
2016€ 116
2017 (kwartaal 3)€ 162
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (145 bytes)

Ook in aantallen garanties is een grote stijging te zien in de eerste drie kwartalen van 2017. In deze drie kwartalen zijn al meer dan twee keer zo veel garanties verstrekt als in heel 2016. Daarmee lijkt het aantal garanties hoger uit te komen dan de afgelopen jaren.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2017 kwartaal 3 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal garanties verstrekt via de GO
201253
201351
201439
201576
201636
2017 (kwartaal 3)73
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (106 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012-2017 kwartaal 3 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
2017 (kwartaal 3)26
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (89 bytes)