Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner, en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Belangrijke resultaten

  • In 2018 is voor € 56 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor €82 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In 2018 werden er 54 garanties verstrekt en 36 garanties gefiatteerd.
  • In 2017 is voor € 91 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor €166 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In totaal werden er in 2017 80 garanties verstrekt en 39 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2017 is een stijging te zien ten opzichte van 2016 in het gebruik van de GO. Met € 91 mln ligt het verstrekte garantstellingsbedrag ongeveer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2015. Deze lijn lijkt zich in 2018 (€56 miljoen) door te zetten.

Omvang verstrekte garanties, 2011-2018 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012€ 103
2013€ 103
2014€ 82
2015€ 137
2016€ 58
2017€ 91
2018€ 56
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (135 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2011-2018 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012€ 114
2013€ 59
2014€ 106
2015€ 119
2016€ 116
2017€ 166
2018€ 82
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (145 bytes)

Ook in aantallen garanties is een grote stijging te zien in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is het hoogste aantal contracteringen in de periode 2012-2017. In 2018 zijn er 54 garanties gecontracteerd.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2018 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal garanties verstrekt via de GO
201253
201351
201439
201576
201636
201780
201854
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (102 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012-2018 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
201836
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (85 bytes)