Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een 50 procent Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner, en zijn zij sneller bereid om geld uit te lenen aan ondernemingen.

Belangrijke resultaten

  • In 2017 is voor € 91 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor €166 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In totaal werden er in 2017 80 garanties verstrekt en 39 garanties gefiatteerd.
  • In 2018 is tot en met kwartaal 3 voor € 52 miljoen aan garanties via de GO verstrekt. Er werd voor €59 miljoen aan garanties gefiatteerd.
  • In 2018 tot en met kwartaal 3 werden er 45 garanties verstrekt en 23 garanties gefiatteerd.

Feiten en cijfers

In 2017 is een stijging te zien ten opzichte van 2016 in het gebruik van de GO. Met € 91 mln ligt het verstrekte garantstellingsbedrag ongeveer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2015. Deze lijn lijkt zich in de eerste drie kwartalen van 2018 (€52 miljoen) door te zetten.

Omvang verstrekte garanties, 2011-2018 t/m kwartaal 3 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012€ 103
2013€ 103
2014€ 82
2015€ 137
2016€ 58
2017€ 91
2018 K3€ 52
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (138 bytes)
Fiatteringen na annulering terugname, 2011-2018 t/m kwartaal 3 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
Fiatteringen na annulering terugname (€ mln)
2012€ 114
2013€ 59
2014€ 106
2015€ 119
2016€ 116
2017€ 166
2018 K3€ 59
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (148 bytes)

Ook in aantallen garanties is een grote stijging te zien in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is het hoogste aantal contracteringen in de periode 2012-2017. In 2018 tot en met kwartaal 3 zijn er 45 garanties gecontracteerd.

Aantal verstrekte garanties, 2011-2018 t/m kwartaal 3 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal garanties verstrekt via de GO
201253
201351
201439
201576
201636
201780
2018 K345
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (105 bytes)
Aantal fiatteringen, 2012-2018 t/m kwartaal 3 Garantie Ondernemingsfinanciering
Aantal Fiatteringen
201236
201322
201434
201536
201652
201739
2018 K323
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (88 bytes)