Funding Garantie

Funding Garantie

Het doel van de Funding Garantie is om nieuwe aanbieders van mkb-financiering te helpen bij hun start en uitbouw. Het is voor nieuwe aanbieders van mkb-financiering moeilijk om funding aan te trekken doordat zij nog geen track record hebben. Funding garantie biedt de funder een garantie op de funding die zij verstrekken aan aanbieders van mkb-financiering. Hierdoor is het voor deze funders minder risicovol om financiële middelen te verstrekken aan de aanbieder van mkb-financiering.

Belangrijkste resultaten

In 2022:

  • Zijn er geen garanties verstrekt aan nieuwe funders. Het cumulatieve aantal funders is 3.
  • Het cumulatieve, maximale bedrag dat aan garanties is verstrekt is 81,8 miljoen euro. 

In 2021:

  • Is er aan één nieuwe funder een garantie verstrekt. Het cumulatief aantal funders is vier.
  • Is er voor een maximaal bedrag van 43,2 miljoen euro aan garanties verstrekt.