Funding Garantie

Funding Garantie

Het doel van de Funding Garantie is om nieuwe aanbieders van mkb-financiering te helpen bij hun start en uitbouw. Het is voor nieuwe aanbieders van mkb-financiering moeilijk om funding aan te trekken doordat zij nog geen track record hebben. Funding garantie biedt de funder een garantie op de funding die zij verstrekken aan aanbieders van mkb-financiering. Hierdoor is het voor deze funders minder risicovol om financiële middelen te verstrekken aan de aanbieder van mkb-financiering.

Belangrijkste resultaten

In het eerste kwartaal van 2022:

  • is er niet aan nieuwe funders garanties verstrekt. Het cumulatieve aantal funders blijft 4. 
  • Is er niet aan nieuwe funders garanties verstrekt. Het cumulatieve maximaal bedrag dat aan garanties verstrekt is blijft 68 miljoen euro. 

In 2021:

  • Zijn er aan vier funders garanties verstrekt.
  • Is er voor een maximaal bedrag van 68 miljoen euro aan garanties verstrekt.