Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de Fiscale oudedagsreserve wil de overheid voor ondernemers de mogelijkheid creëren om een oudedagsvoorziening binnen de onderneming op te bouwen. Ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen met de FOR een deel van de winst opzij zetten voor hun oudedagsvoorziening. Bij staking van de onderneming kan deze FOR belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Op deze wijze zijn er meer liquide middelen beschikbaar om te ondernemen.

Feiten en cijfers

In 2022 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Fiscale oudedagsreserve 108 miljoen euro. In 2023 groeit dat bedrag naar 112 miljoen euro. De geschatte belastinguitgaven hebben een stijgende trend over de periode 2016 tot en met 2023.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Fiscale oudedagsreserve (FOR)
FOR aftrekFOR belaste uitkering
2016168-101
2017189-108
2018190-109
2019197-114
2020204-104
2021211-105
2022218-108
202310-112
Bron: Miljoenennota 2023 Brontabel als csv (154 bytes)