Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de Fiscale oudedagsreserve wil de overheid voor ondernemers de mogelijkheid creëren om een oudedagsvoorziening binnen de onderneming op te bouwen. Ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen met de FOR een deel van de winst opzij zetten voor hun oudedagsvoorziening. Bij staking van de onderneming kan deze FOR belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Op deze wijze zijn er meer liquide middelen beschikbaar om te ondernemen.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Fiscale oudedagsreserve € 81 miljoen. In 2019 groeit dat bedrag naar € 82 miljoen. De geschatte belastinguitgaven hebben een stijgende trend over de periode 2015 tot en met 2020.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Fiscale oudedagsreserve (FOR)
FOR aftrekFOR belaste uitkering
2013159-114
2014165-111
2015157-99
2016168-101
2017189-108
2018190-109
2019190-108
2020193-108
Bron: Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (154 bytes)