Fonds voor een Rechtvaardige Transitie

Fonds voor een Rechtvaardige Transitie

De Europese Commissie heeft in het kader van de Europese Green Deal een Fonds voor een Rechtvaardige Transitie voorgesteld, het Just Transition Fund (JTF). De middelen uit dit fonds dienen te worden ingezet in de regio’s (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan vanwege de klimaattransitie en daar sterke sociaaleconomische uitdagingen door ondervinden. Het fonds zal zich vooral richten op de economische diversificatie van de zwaarst door de klimaattransitie getroffen gebieden en op omscholing en actieve inclusie van werknemers en werkzoekenden in deze gebieden.

Feiten en cijfers

  • Voor Nederland is een budget van 623 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Europese Commissie.
  • Het kabinet heeft een verdeling van dit bedrag voorgesteld over acht COROP-gebieden: Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Overig Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
  • Het fonds wordt uitgevoerd door de ministeries SZW en EZK, in samenwerking met decentrale overheden van bovengenoemde regio’s.
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt cofinanciering beschikbaar voor projecten die bijdragen aan nationale beleidsdoelen op het gebied van innovatie en de energietransitie. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid  en het nationale klimaatakkoord.
  • De cofinanciering bedraagt 50 miljoen euro. De inzet hiervan zal verlopen via de Intermediare Instanties.
  • Ook decentrale overheden en private partijen zullen bijdragen aan cofinanciering van JTF-projecten.