Het doel van de Funding Garantie is om nieuwe aanbieders van mkb-financiering te helpen bij hun start en uitbouw. Het is voor nieuwe aanbieders van mkb-financiering moeilijk om funding aan te trekken doordat zij nog geen track record hebben. Funding garantie biedt de funder een garantie op de funding die zij verstrekken aan aanbieders van MKB-financiering. Hierdoor is het voor deze funders minder risicovol om financiële middelen te verstrekken aan de aanbieder van MKB-financiering.

Belangrijkste resultaten

  • Eind 2017 zijn er aan 3 funders garanties verstrekt.
  • Eind 2017 is er voor een maximaal bedrag van € 68 miljoen aan garanties verstrekt.