Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de Fiscale oudedagsreserve wil de overheid voor ondernemers de mogelijkheid creëren om een oudedagsvoorziening binnen de onderneming op te bouwen. Ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen met de FOR een deel van de winst opzij zetten voor hun oudedagsvoorziening. Bij staking van de onderneming kan deze FOR belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Op deze wijze zijn er meer liquide middelen beschikbaar om te ondernemen.

Feiten en cijfers

In 2017 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Fiscale oudedagsreserve € 70 miljoen. In 2018 groeit dat bedrag naar € 71 miljoen. De geschatte belastinguitgaven hebben een stijgende trend over de periode 2013 tot en met 2019.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2013-2018 (€ mln) Fiscale oudedagsreserve (FOR)
FOR aftrekFOR belaste uitkering
2013159-114
2014165-111
2015157-99
2016164-99
2017169-99
2018170-99
2019168-95
Bron: Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (175 bytes)