Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Interreg programma’s wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in de periode 2015-2021 3.474 Nederlandse deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 63 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen 1.806,3 miljoen euro.
  • In 2021 is er nieuw geld beschikbaar gekomen voor herstelprojecten als gevolg van de Covid-19-crisis. 579 Nederlandse partijen namen deel aan de REACT-EU projecten. 63 procent van de deelnames behoorde tot het mkb. De totale kosten van de projecten bedroegen 379,1 miljoen euro.
  • In totaal waren er in de periode 2015-2021 4004 Nederlandse deelnames aan de-grensoverstijgende Interreg A programma’s. 33 procent van de deelnames behoorde tot het mkb.

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van de vier landsdelige EFRO-programma's ontvangt Nederland 510 miljoen euro van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de EFRO periode 2014-2020 (met een uitloop tot 2023). Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat.

In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe)
  • Oost-Nederland (OP Oost, provincies Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West II, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

Vanaf 2021 is er extra geld beschikbaar gekomen voor de vier landsdelen, vanuit het REACT-EU fonds. Dit is extra financiering voor de cohesiebeleidsprogramma’s over 2014-2020. Dit budget van 269,5 miljoen euro (voor 2021 en 2022) is besteed aan extra projecten met een eigen thema, namelijk: bevordering van het crisisherstel in de context van de Covid-19-crisis en voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie.

De React-EU projecten zijn apart van de landsdelige EFRO-programma’s weergegeven.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2021

Aantal deelnemers naar type, 2015-2021 EFRO landsdelig
Onderneming - GrootOnderneming - MKBOnderwijsinstellingonderzoeksinstellingOverheidOverig
20155317219413
20165056987701093
20173132873232076
20184928476531148
20193824072212150
20202333132752435
202115108833622
React- EU 20212437932643070
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (302 bytes)
Verdeling totale projectkosten EFRO (1806 mln €) naar herkomst financiering, 2015-2021 EFRO landsdelig
tot en met 2021EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten ( 1.8 miljoen) naar herkomst financiering
eu-bijdrage509,4
ezk-cofinanciering89
overige financiering1207,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (179 bytes)
Verdeling totale projectkosten React-EU (430,3 mln €) naar herkomst financiering, 2021 React-EU
tot en met 2021REACT-EU, verdeling totale projectkosten (430,3 miljoen) naar herkomst financiering
eu-bijdrage174,2
ezk-cofinanciering26,7
overige financiering229,4
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (176 bytes)

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (mln €), 2015-2021

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (mln €), 2015-2021 EFRO landsdelig
nog beschikbaar2015201620172018201920202021React-EU 2021
OP NOORD0,90004,55,14,24,16,1
OP OOST1,608,66,51,20,3005,9
OP ZUID0,34,44,52,7025,90,86,7
OP WEST01,414,83,77,33,82,70,611,2
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (232 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (mln €), 2015-2021 EFRO landsdelig
nog beschikbaar2015201620172018201920202021React-EU 2021
OP NOORD02,98,821,87,436,731,46,543,2
OP OOST02,919,21818,41725,4541,8
OP ZUID10,213,120,921,7819,518,92,147,4
OP WEST6,93,645,816,160,924,620,612,179,2
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (260 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van React-EU (mln €), 2021 React-EU
nog beschikbaar2021
OP NOORD17,425,8
OP OOST4,837
OP ZUID3,444
OP WEST11,867,4
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (97 bytes)

Regionale verdeling  van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2021 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal unieke deelnemers 2015-2021 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2021 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland

Aantal unieke deelnemers 2015-2021 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2021 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland EFRO landsdelig
COROP naamaantal unieke EFRO deelnemers 2015-2021 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2021
Oost-Groningen1,54
Delfzijl e.o.1,17
Overig Groningen1,98
Noord-Friesland1,24
Zuidwest-Friesland0,72
Zuidoost-Friesland1,04
Noord-Drenthe1,05
Zuidoost-Drenthe1,39
Zuidwest-Drenthe0,24
Noord-Overijssel1,07
Zuidwest-Overijssel1,23
Twente4,19
Veluwe1,65
Achterhoek1,99
Arnhem-Nijmegen2,13
Zuidwest-Gelderland0,83
Utrecht0,59
Kop van Noord-Holland1,16
Alkmaar e.o.0,7
IJmond0,41
Agglomeratie Haarlem0,32
Zaanstreek0,32
Groot-Amsterdam0,46
Het Gooi en Vechtstreek0,37
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek0,63
Agglomeratie �s-Gravenhage0,58
Delft en Westland1,45
Oost-Zuid-Holland0,18
Groot-Rijnmond0,54
Zuidoost-Zuid-holland0,34
Zeeuwsch-Vlaanderen1,31
Overig Zeeland1,57
West-Noord-Brabant0,86
Midden-Noord-Brabant0,84
Noordoost-Noord-Brabant0,7
Zuidoost-Noord-Brabant1,66
Noord-Limburg1,25
Midden-Limburg0,59
Zuid-Limburg1,01
Flevoland0,76
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

Interreg A programma’s

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg A-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het D-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2021 met 1447 participanten het grootste aantal deelnemers en 44 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het D-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZK-middelen gecommitteerd. Wel neemt vanaf 2016 de totale omvang van de committeringen binnen D-NL ieder jaar steeds verder af (net als bij 2-Zeeën en VL-NL) vanwege de uitputting van de budgetten in de programma’s.

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2021 Interreg A

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2021 Interreg A EFRO Interreg A
OnderwijsOnderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zeeën1947224120811137
DU-NL9420030614564383
VL-NL15712612315552694
EMR13069103124317
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (172 bytes)

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (mln €), 2015-2021

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (mln €), 2015-2021 EFRO Interreg
nog beschikbaar2015201620172018201920202021
2-Zeeen0066,953,225,291,314,50
DU-NL033,377,85424,525,85,71,4
VL-NL0074,226,21221,418,32,3
EMR0017,418,327,9019,316,6
Totaal037,6237,5140,494,514531,820,3
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (253 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar Rijks-cofinanciering, 2015-2021 Interreg A EFRO Interreg
nog beschikbaar2015201620172018201920202021
2-Zeeen1,50,60,710,4400
DU-NL3,86,45,43,81,11,50,30
VL-NL02,15,73,80,81,80,60,3
EMR0,40,900,30,601,10,3
Totaal5,71011,88,92,97,320,6
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (231 bytes)