Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2018 2.342 Nederlandse deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 64 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 1.154,6 miljoen.
  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2018 1.193 Nederlandse deelnames aan EFRO-Interreg, 45 procent van de deelnames behoort tot het mkb.

Feiten en cijfers

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van deze EFRO-programma's ontvangt Nederland € 510 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat. In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe)
  • Oost-Nederland (OP Oost, provincies Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West II, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

In totaal waren er in 2015-2018 2.342 deelnemers aan EFRO landsdelig. Bijna tweederde van deze deelnemers behoorden tot het mkb. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 1.154,6 miljoen. Een deel van het EFRO-budget is nog beschikbaar voor de resterende periode vanaf 2019. Vooral de COROP-gebieden in Oost-Nederland (dankzij een combinatie met de MIT-regeling) en de COROP-gebieden waarin een universiteit is gevestigd, kennen bovengemiddeld veel deelnemers.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2018

Aantal deelnemers naar type, 2015-2018 EFRO landsdelig
Onderneming - GrootOnderneming - MKBOnderwijsinstellingonderzoeksinstellingOverheidOverig
20155319219413
20165258089721096
20173232676232176
20184928374541147
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (194 bytes)
Verdeling totale projectkosten (€ 1.154,6 mln.) naar herkomst financiering, 2015-2018 EFRO landsdelig
EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten (? 1154,6 mln) naar herkomst financiering
eu-bijdrage316,3
ezk-cofinanciering63,9
overige financiering774,3
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (165 bytes)

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2018

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2018 EFRO landsdelig
nog beschikbaar2015201620172018
OP NOORD11,7001,55,6
OP OOST0,5096,82
OP ZUID8,74,44,82,70
OP WEST71,415,43,27,2
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (143 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2018 EFRO landsdelig
nog beschikbaar2015201620172018
OP NOORD56,26,910,623,47,1
OP OOST34,44,223,119,519,8
OP ZUID45,514,923,122,28,7
OP WEST57,83,648,617,663,1
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (170 bytes)

Regionale verdeling  van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2018 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2015-2018

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2015-2018 EFRO landsdelig
COROP naamaantal EFRO deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2015-2018 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen146%
Delfzijl e.o.57%
Overig Groningen188%
Noord-Friesland110%
Zuidwest-Friesland77%
Zuidoost-Friesland80%
Noord-Drenthe80%
Zuidoost-Drenthe125%
Zuidwest-Drenthe30%
Noord-Overijssel112%
Zuidwest-Overijssel149%
Twente450%
Veluwe193%
Achterhoek223%
Arnhem-Nijmegen239%
Zuidwest-Gelderland91%
Utrecht54%
Kop van Noord-Holland140%
Alkmaar e.o.66%
IJmond42%
Agglomeratie Haarlem30%
Zaanstreek24%
Groot-Amsterdam47%
Het Gooi en Vechtstreek38%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek43%
Agglomeratie �s-Gravenhage60%
Delft en Westland128%
Oost-Zuid-Holland23%
Groot-Rijnmond57%
Zuidoost-Zuid-holland36%
Zeeuwsch-Vlaanderen20%
Overig Zeeland117%
West-Noord-Brabant63%
Midden-Noord-Brabant85%
Noordoost-Noord-Brabant68%
Zuidoost-Noord-Brabant148%
Noord-Limburg81%
Midden-Limburg60%
Zuid-Limburg83%
Flevoland85%
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

EFRO Interreg

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het DU-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2018 met 583 participanten het grootste aantal deelnemers en 48 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het DU-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZK-middelen gecommitteerd. Wel neemt vanaf 2016 de totale omvang van de committeringen binnen DU-NL ieder jaar steeds verder af (net als bij 2-Zeeën en VL-NL) vanwege de toenemende benutting van de budgetten in de programma’s.

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2018

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2018 EFRO Interreg
onderwijsonderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zee?n16153027215
DU-NL26801086127929
VL-NL5316484322432
EMR1962119123
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (156 bytes)

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2018

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2018 EFRO Interreg
nog beschikbaar2015201620172018
2-Zeeen105,64,467,353,525,2
DU-NL39,33479,644,424,7
VL-NL28,3078,729,716,3
EMR39,4012,713,630,3
Totaal212,638,4238,3141,296,5
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (194 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln), 2015-2018 EFRO Interreg
nog beschikbaar2015201620172018
2-Zeeen5,40,40,810,6
DU-NL9,925,53,81,1
VL-NL5,106,830
EMR2,7000,30,6
Totaal23,12,413,18,12,3
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (162 bytes)