Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2020 3.282 Nederlandse deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 63 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen 1.723,4 miljoen euro.
  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2020 3.809 Nederlandse deelnames aan EFRO-Interreg, 34 procent van de deelnames behoort tot het mkb.

Feiten en cijfers

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van deze EFRO-programma's ontvangt Nederland 510 miljoen euro van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat. In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe)
  • Oost-Nederland (OP Oost, provincies Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West II, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

In totaal waren er in 2015-2020 3.282 deelnemers aan EFRO landsdelig. Bijna tweederde van deze deelnemers behoorden tot het mkb. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen  1.723,4 miljoen euro. Vooral de COROP-gebieden in Oost-Nederland (dankzij een combinatie met de MIT-regeling) en de COROP-gebieden waarin een universiteit is gevestigd, kennen bovengemiddeld veel deelnemers.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2020

Aantal deelnemers naar type, 2015-2020 EFRO landsdelig
Onderneming - GrootOnderneming - MKBOnderwijsinstellingonderzoeksinstellingOverheidOverig
20155317219413
20165056987701093
20173132873232076
20184928476531148
20193824072212150
20202333132752435
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (244 bytes)
Verdeling totale projectkosten (€ 1.412,8 mln.) naar herkomst financiering, 2015-2020 EFRO landsdelig
EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten (€ 1.723,4 miljoen) naar herkomst financiering
eu-bijdrage493,3
ezk-cofinanciering84,3
overige financiering1143,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (173 bytes)

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2020

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2020 EFRO landsdelig
nog beschikbaar201520162017201820192020
OP NOORD4,40005,15,14,2
OP OOST1,508,56,51,30,30
OP ZUID1,14,44,52,7025,9
OP WEST0,61,414,93,77,33,82,7
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (184 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2020 EFRO landsdelig
nog beschikbaar201520162017201820192020
OP NOORD9,75,38,923,77,736,731,6
OP OOST02,919,918,518,717,126,6
OP ZUID11,613,221228,119,518,9
OP WEST17,83,64616,360,925,320,6
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (209 bytes)

Regionale verdeling  van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2019 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal unieke deelnemers 2015-2020 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2019 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland

Aantal unieke deelnemers 2015-2020 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2019 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland EFRO landsdelig
COROP naamaantal unieke EFRO deelnemers 2015-2020 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2020
Oost-Groningen1,54
Delfzijl e.o.1,17
Overig Groningen1,98
Noord-Friesland1,24
Zuidwest-Friesland0,72
Zuidoost-Friesland1,04
Noord-Drenthe1,05
Zuidoost-Drenthe1,39
Zuidwest-Drenthe0,24
Noord-Overijssel1,07
Zuidwest-Overijssel1,23
Twente4,19
Veluwe1,65
Achterhoek1,99
Arnhem-Nijmegen2,13
Zuidwest-Gelderland0,83
Utrecht0,59
Kop van Noord-Holland1,16
Alkmaar e.o.0,7
IJmond0,41
Agglomeratie Haarlem0,32
Zaanstreek0,32
Groot-Amsterdam0,46
Het Gooi en Vechtstreek0,37
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek0,63
Agglomeratie �s-Gravenhage0,58
Delft en Westland1,45
Oost-Zuid-Holland0,18
Groot-Rijnmond0,54
Zuidoost-Zuid-holland0,34
Zeeuwsch-Vlaanderen1,31
Overig Zeeland1,57
West-Noord-Brabant0,86
Midden-Noord-Brabant0,84
Noordoost-Noord-Brabant0,7
Zuidoost-Noord-Brabant1,66
Noord-Limburg1,25
Midden-Limburg0,59
Zuid-Limburg1,01
Flevoland0,76
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

EFRO Interreg

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het DU-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2020 met 1446 participanten het grootste aantal deelnemers en 44 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het DU-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZK-middelen gecommitteerd. Wel neemt vanaf 2016 de totale omvang van de committeringen binnen DU-NL ieder jaar steeds verder af (net als bij 2-Zeeën en VL-NL) vanwege de toenemende benutting van de budgetten in de programma’s.

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2020

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2020 EFRO Interreg
OnderwijsOnderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zeeën1947224120811137
DU-NL9319430214363282
VL-NL14012611814452192
EMR79639097264
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (169 bytes)

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2020

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2020 EFRO Interreg
nog beschikbaar201520162017201820192020
2-Zeeen0,64,466,953,225,291,314,5
DU-NL0,333,37944,124,523,65
VL-NL0,1078,729,316,122,976,3
EMR20,5012,713,428,57,36
Totaal42,337,6237,5140,494,514531,8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (241 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln), 2015-2020 EFRO Interreg
nog beschikbaar201520162017201820192020
2-Zeeen1,50,40,810,540
DU-NL8,225,43,81,11,50,3
VL-NL0,207,14,31,120,3
EMR1,8000,10,60,20,9
Totaal11,72,413,39,23,37,71,5
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (210 bytes)