Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2019 2.762 Nederlandse deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 63 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 1.412,8 miljoen.

  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2019 1.933 Nederlandse deelnames aan EFRO-Interreg, 43 procent van de deelnames behoort tot het mkb.

Feiten en cijfers

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van deze EFRO-programma's ontvangt Nederland € 510 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat. In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe)
  • Oost-Nederland (OP Oost, provincies Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West II, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

In totaal waren er in 2015-2019 2.762 deelnemers aan EFRO landsdelig. Bijna tweederde van deze deelnemers behoorden tot het mkb. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 1.412,8 miljoen. Een deel van het EFRO-budget is nog beschikbaar voor de resterende periode vanaf 2019. Vooral de COROP-gebieden in Oost-Nederland (dankzij een combinatie met de MIT-regeling) en de COROP-gebieden waarin een universiteit is gevestigd, kennen bovengemiddeld veel deelnemers.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2019

Aantal deelnemers naar type, 2015-2019 EFRO landsdelig
Onderneming - GrootOnderneming - MKBOnderwijsinstellingonderzoeksinstellingOverheidOverig
20155317219413
20165056987701093
20173132873232076
20184928476531148
20193824072212150
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (219 bytes)
Verdeling totale projectkosten (€ 1.412,8 mln.) naar herkomst financiering, 2015-2019 EFRO landsdelig
EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten (€ 1.412,8 mln) naar herkomst financiering
eu-bijdrage404
ezk-cofinanciering74,7
overige financiering934,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (166 bytes)

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2019

Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln.), 2015-2019 EFRO landsdelig
nog beschikbaar20152016201720182019
OP NOORD6,9001,25,65,1
OP OOST0,608,86,620,3
OP ZUID6,94,44,72,701,8
OP WEST2,91,415,13,77,53,8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (167 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2019 EFRO landsdelig
nog beschikbaar20152016201720182019
OP NOORD225,79,922,87,136,7
OP OOST22,83,12018,719,317,1
OP ZUID26,714,923,122,18,718,9
OP WEST34,83,647,316,762,825,5
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (190 bytes)

Regionale verdeling  van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2019 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal unieke deelnemers 2015-2019 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2019 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland

Aantal unieke deelnemers 2015-2019 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in 2019 per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland EFRO landsdelig
COROP naamaantal unieke EFRO deelnemers 2015-2019 als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2019 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen140,5%
Delfzijl e.o.74,2%
Overig Groningen196,2%
Noord-Friesland99,8%
Zuidwest-Friesland66,4%
Zuidoost-Friesland69,1%
Noord-Drenthe88,0%
Zuidoost-Drenthe125,5%
Zuidwest-Drenthe32,3%
Noord-Overijssel107,0%
Zuidwest-Overijssel138,5%
Twente401,3%
Veluwe166,6%
Achterhoek196,9%
Arnhem-Nijmegen215,2%
Zuidwest-Gelderland74,9%
Utrecht54,9%
Kop van Noord-Holland116,7%
Alkmaar e.o.55,8%
IJmond35,5%
Agglomeratie Haarlem29,1%
Zaanstreek25,3%
Groot-Amsterdam44,8%
Het Gooi en Vechtstreek35,1%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek38,5%
Agglomeratie �s-Gravenhage186,0%
Delft en Westland108,6%
Oost-Zuid-Holland16,8%
Groot-Rijnmond55,7%
Zuidoost-Zuid-holland34,0%
Zeeuwsch-Vlaanderen43,4%
Overig Zeeland120,5%
West-Noord-Brabant64,9%
Midden-Noord-Brabant72,1%
Noordoost-Noord-Brabant65,0%
Zuidoost-Noord-Brabant149,6%
Noord-Limburg96,3%
Midden-Limburg66,4%
Zuid-Limburg90,7%
Flevoland77,7%
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

EFRO Interreg

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het DU-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2019 met 1024 participanten het grootste aantal deelnemers en 43 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het DU-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZK-middelen gecommitteerd. Wel neemt vanaf 2016 de totale omvang van de committeringen binnen DU-NL ieder jaar steeds verder af (net als bij 2-Zeeën en VL-NL) vanwege de toenemende benutting van de budgetten in de programma’s.

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2019

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma, 2015-2019 EFRO Interreg
onderwijsonderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zeeën38225741479
DU-NL7611918913844557
VL-NL7239546931648
EMR2692223143
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (159 bytes)

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2019

Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie (€ mln), 2015-2019 EFRO Interreg
nog beschikbaar20152016201720182019
2-Zeeen14,74,467,153,325,291,3
DU-NL17,633,27944,224,523,5
VL-NL5,8078,729,316,322,9
EMR33,9012,713,628,57,3
Totaal7237,6237,5140,494,5145
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (217 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie EZK (€ mln), 2015-2019 EFRO Interreg
nog beschikbaar20152016201720182019
2-Zeeen1,50,40,8113,5
DU-NL8,525,43,81,11,5
VL-NL406,93,10,60,3
EMR2,7000,10,60,2
Totaal16,72,413,183,35,5
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (185 bytes)