Economische ontwikkeling & technologie

Economische ontwikkeling & technologie

Het kabinet streeft naar een verhoging van de structurele economische groei, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de concurrentiekracht van Nederland. De investeringen in R&D in Nederland zijn relatief laag in vergelijking met andere landen binnen de OESO. Uit onderzoek blijkt bovendien dat Nederland relatief beperkt publieke middelen inzet op ‘up front’ investeringen in sleuteltechnologieën.

Het kabinet investeert daarom extra in sleuteltechnologieën, met middelen oplopend tot tien miljoen euro per jaar op de begrotingspost ‘Economische ontwikkeling en technologie’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee kunnen twee of drie prioritaire onderzoeksprogramma’s en ecosystemen versterkt worden in Nederland, waarmee wordt bijdragen aan ons verdienvermogen op de lange termijn en aan potentiële oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Samen met onderzoeksinstellingen en bedrijven investeert het kabinet als onderdeel van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid in concrete, kansrijke meerjarige programma’s rond de sleuteltechnologieën zoals kwantum en kunstmatige intelligentie.

Feiten en cijfers

  • Deze begrotingspost is in 2019 voor het eerst geopend.
  • In 2021 is budget toegewezen aan twee nationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie.
  • In 2021 is er in totaal 6,7 miljoen euro uitgegeven aan de nationale onderzoeksprogramma’s. Voor 2022 zijn de uitgaven begroot op tien miljoen euro.