Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in 2015 en 2016 1.231 deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 71 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 520 miljoen.
  • In totaal waren er in 2015 en 2016 578 Nederlandse deelnemers aan EFRO-Interreg, 34 procent van de deelnemers behoort tot het mkb.

Feiten en cijfers

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van deze EFRO-programma's ontvangt Nederland € 507 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat.

In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
  • Oost-Nederland (OP Oost, GO, provincies  Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

In totaal waren er in 2015 en 2016 1.231 deelnemers aan EFRO landsdelig. Meer dan tweederde van deze deelnemers behoorden tot het mkb. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 520 miljoen. Een groot deel van het EFRO budget is nog beschikbaar voor de resterende periode vanaf 2017. Vooral de COROP-gebieden in Oost Nederland (dankzij een combinatie met de MIT-regeling) en de COROP-gebieden waarin een universiteit is gevestigd, kennen bovengemiddeld veel deelnemers.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2016 EFRO landsdelig
aantal deelnemers EFRO programma, 2015+2016
Onderneming - Groot53
Onderneming - MKB871
onderwijs110
onderzoek79
Overheid14
overig104
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (147 bytes)
Verdeling totale projectkosten (€ 520 mln.) naar herkomst financiering, 2015-2016 EFRO landsdelig
EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten (€ 520 mln) naar herkomst financiering
eu-bijdrage135,1
ez-cofinanciering35,3
overige financiering349,5
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (163 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken EFRO landsdelig
nog beschikbaar20152016
OP NOORD18,300,3
OP OOST909
OP ZUID11,14,54,8
OP WEST17,21,415,4
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (109 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van Europese Unie EFRO landsdelig
nog beschikbaar20152016
OP NOORD85,97,110,5
OP OOST72,34,323,7
OP ZUID75,315,223,1
OP WEST138,53,647,8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (123 bytes)

Regionale verdeling van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling  van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het  gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2015-2016 EFRO landsdelig
COROP naamaantal EFRO deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2015+2016 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen129%
Delfzijl e.o.0%
Overig Groningen194%
Noord-Friesland82%
Zuidwest-Friesland70%
Zuidoost-Friesland68%
Noord-Drenthe58%
Zuidoost-Drenthe84%
Zuidwest-Drenthe32%
Noord-Overijssel139%
Zuidwest-Overijssel155%
Twente469%
Veluwe208%
Achterhoek215%
Arnhem/Nijmegen242%
Zuidwest-Gelderland77%
Utrecht37%
Kop van Noord-Holland206%
Alkmaar e.o.80%
IJmond8%
Agglomeratie Haarlem15%
Zaanstreek9%
Groot-Amsterdam36%
Het Gooi en Vechtstreek24%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek49%
Agglomeratie �s-Gravenhage37%
Delft en Westland168%
Oost-Zuid-Holland25%
Groot-Rijnmond40%
Zuidoost-Zuid-holland41%
Zeeuwsch-Vlaanderen28%
Overig Zeeland101%
West-Noord-Brabant93%
Midden-Noord-Brabant63%
Noordoost-Noord-Brabant68%
Zuidoost-Noord-Brabant192%
Noord-Limburg49%
Midden-Limburg110%
Zuid-Limburg101%
Flevoland61%
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

EFRO Interreg

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het DU-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2016 met 362 participanten het grootste aantal deelnemers en 34 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het DU-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZ-middelen gecommitteerd. Bij alle vier de programma’s zijn de committeerde middelen (EU en EZ) in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015.

Aantal Nederlandse deelnemers naar type en programma EFRO Interreg
onderwijsonderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zeeën70171584
DU-NL2446764614327
VL-NL261527294115
EMR320520
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (148 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie EFRO Interreg
nog beschikbaar t/m 202020152016
2-Zeeen183,64,468
DU-NL106,634,181,3
VL-NL74,6078,4
EMR83,3012,7
Totaal447,938,5240,6
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (143 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken EFRO Interreg
nog beschikbaar t/m 202020152016
2-Zeeen7,10,40,7
DU-NL14,725,6
VL-NL9,805,1
EMR3,600
Totaal35,32,411,3
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (128 bytes)