Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Het fonds is vooral bedoeld voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. De meer ontwikkelde regio’s gebruiken het fonds om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2017 1.826 Nederlandse deelnemers aan EFRO-landsdelig, waarvan 70 procent tot het mkb behoort. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 829,8 miljoen.
  • In totaal waren er in de periode 2015 - 2017 1.030 Nederlandse deelnames aan EFRO-Interreg, 41 procent van de deelnamesbehoort tot het mkb.

Feiten en cijfers

EFRO landsdelig

Voor de uitvoering van deze EFRO-programma's ontvangt Nederland € 507 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. Deze Europese middelen worden nationaal gecofinancierd. Het Rijk en decentrale overheden en private partijen dragen bij aan cofinanciering van EFRO-projecten. Naast elke euro van de EU wordt minimaal één nationale euro ingezet, waardoor een hefboomeffect ontstaat. In Nederland zijn vier landsdelige operationele programma’s, met bijbehorende regionale samenwerkingsverbanden:

  • Noord-Nederland (OP Noord, Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
  • Oost-Nederland (OP Oost, GO, provincies  Overijssel en Gelderland)
  • Zuid-Nederland (OP Zuid, Stimulus Programmamanagement, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  • West-Nederland (OP West, Kansen voor West, provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

In totaal waren er in 2015-2017 1.826 deelnemers aan EFRO landsdelig. Meer dan tweederde van deze deelnemers behoorden tot het mkb. De totale kosten van de projecten waarin partijen investeerden bedroegen € 829,7 miljoen. Een groot deel van het EFRO budget is nog beschikbaar voor de resterende periode vanaf 2017. Vooral de COROP-gebieden in Oost Nederland (dankzij een combinatie met de MIT-regeling) en de COROP-gebieden waarin een universiteit is gevestigd, kennen bovengemiddeld veel deelnemers.

Aantal deelnemers naar type, 2015-2017 EFRO landsdelig
Onderneming - GrootOnderneming - MKBOnderwijsinstellingonderzoeksinstellingOverheidOverig
201553182210813
20164958489701094
20173231976232777
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (170 bytes)
Verdeling totale projectkosten (€ 829,7 mln.) naar herkomst financiering, 2015-2017 EFRO landsdelig
EFRO landsdelig, verdeling totale projectkosten (€ 830 mln) naar herkomst financiering
eu-bijdrage220,9
ezk-cofinanciering49,1
overige financiering559,8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (164 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat EFRO landsdelig
nog beschikbaar201520162017
OP NOORD17,1001,5
OP OOST2,2096,8
OP ZUID8,54,44,82,7
OP WEST141,415,43,2
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (127 bytes)
Verdeling gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van Europese Unie EFRO landsdelig
nog beschikbaar201520162017
OP NOORD62,47,110,623,4
OP OOST53,14,323,319,6
OP ZUID53,215,123,122,2
OP WEST117,73,647,720,9
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (148 bytes)

Regionale verdeling van deelnemers EFRO landsdelig

Hieronder vindt u de verdeling  van het aantal unieke EFRO landsdelig deelnemers in de periode 2015 tot en met 2017 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het  gemiddelde van Nederland. Met name de COROP-gebieden in Oost-Nederland scoren boven het gemiddelde van Nederland.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland, 2015-2017 EFRO landsdelig
COROP naamaantal EFRO deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2015-2017 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen172%
Delfzijl e.o.0%
Overig Groningen201%
Noord-Friesland102%
Zuidwest-Friesland87%
Zuidoost-Friesland82%
Noord-Drenthe96%
Zuidoost-Drenthe118%
Zuidwest-Drenthe29%
Noord-Overijssel135%
Zuidwest-Overijssel193%
Twente479%
Veluwe200%
Achterhoek255%
Arnhem-Nijmegen203%
Zuidwest-Gelderland78%
Utrecht47%
Kop van Noord-Holland163%
Alkmaar e.o.71%
IJmond14%
Agglomeratie Haarlem22%
Zaanstreek8%
Groot-Amsterdam46%
Het Gooi en Vechtstreek25%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek44%
Agglomeratie �s-Gravenhage28%
Delft en Westland91%
Oost-Zuid-Holland26%
Groot-Rijnmond58%
Zuidoost-Zuid-holland37%
Zeeuwsch-Vlaanderen25%
Overig Zeeland123%
West-Noord-Brabant76%
Midden-Noord-Brabant89%
Noordoost-Noord-Brabant72%
Zuidoost-Noord-Brabant164%
Noord-Limburg85%
Midden-Limburg55%
Zuid-Limburg86%
Flevoland60%
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

EFRO Interreg

In Nederland zijn er vier grensoverschrijdende Interreg-programma’s: Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën.

Het DU-NL programma telt in de periode 2015 tot en met 2016 met 362 participanten het grootste aantal deelnemers en 34 procent van de deelnemers behoort tot het mkb. Bij het DU-NL programma zijn tevens de meeste EU- en EZ-middelen gecommitteerd. Bij alle vier de programma’s zijn de committeerde middelen (EU en EZ) in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015.

Aantal Nederlandse deelnames naar type en programma EFRO Interreg
onderwijsonderzoekOverheidoverigMKBGrootbedrijf
2-Zeeën1682622126
DU-NL40701016425537
VL-NL4527394615329
EMR3781051
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (153 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van de Europese Unie EFRO Interreg
nog beschikbaar201520162017
2-Zeeen130,24,467,953,5
DU-NL62,834,280,644,4
VL-NL44,7078,429,9
EMR69,7012,713,6
Totaal307,338,6239,7141,4
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (166 bytes)
Gecommitteerd en beschikbaar budget afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat EFRO Interreg
nog beschikbaar201520162017
2-Zeeen8,2000
DU-NL10,925,53,9
VL-NL8,803,92,2
EMR3,3000,3
Totaal31,329,36,4
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (135 bytes)