Dutch Future Fund (DFF)

Dutch Future Fund (DFF)

Investeringen door en de groei van startups en scale-ups zijn van belang omdat dit nieuwe werkgelegenheid creëert. Om Nederlandse generieke scale-ups te voorzien van durfkapitaal en de groei van deze bedrijven te faciliteren heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25 miljoen euro ter beschikking gesteld aan Invest-NL voor de oprichting van het Dutch Future Fund (DFF) in samenwerking met het Europees Investeringsfonds (EIF).

Het DFF is in 2020 opgericht. Invest-NL en EIF investeren beiden 150 miljoen euro in het fonds, waardoor er onder het aan het EIF verstrekte investeringsmandaat in totaal 300 miljoen euro beschikbaar komt. Met het DFF wordt geïnvesteerd in durf- en groeikapitaalfondsen (primair) gericht op opschaling van Nederlandse innovatieve mkb-bedrijven. Aangezien de durf– en groeikapitaalfondsen verplicht zijn om tenminste in verhouding 1:1 of beter mee te financieren, zal er in de komende jaren tenminste 600 miljoen euro kapitaal of meer voor deze bedrijven ter beschikking komen in de vorm van equity, convertibles en achtergestelde leningen.