Digital Trust Center

Digital Trust Center

Het Rijk wil de weerbaarheid van bedrijven tegen cyberdreigingen vergroten.  Hiertoe is in 2018 het Digital Trust Center (DTC) opgericht dat als missie heeft ondernemend Nederland cyberweerbaar te maken. Het DTC stelt bedrijven – van zzp’er tot grootbedrijf – via voorlichting, tools en advisering in staat hun eigen cyberweerbaarheid te organiseren.­­

Belangrijkste resultaten

  • Het DTC heeft ruim 4.600 bedrijven proactief gewaarschuwd voor een ernstige bedrijfsspecifieke digitale dreiging of kwetsbaarheid.
  • Het DTC heeft ruim 200 duizend websitebezoeken per jaar.
  • De Basisscan Cyberweerbaarheid is tot nu toe door ruim vijf duizend bedrijven ingevuld. Daarnaast zijn er zes andere tools ontwikkeld om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemers te verhogen.
  • De DTC-Community telt 1.400 cybersecurityprofessionals van bedrijven en IT-dienstverleners.
  • Het DTC telt in totaal 48 samenwerkingsverbanden.
  • Het DTC heeft aan 25 projecten subsidie verleend.

Peildatum 1 oktober 2022

Feiten en cijfers

Dreigingsinformatie

Het DTC deelt algemene dreigingsberichten als er beveiligingslekken of kwetsbaarheden in software gevonden zijn die een grote bedreiging vormen voor ondernemend Nederland. Sinds de oprichting zijn er ruim 75 algemene dreigingsberichten gedeeld via de verschillende DTC-kanalen.

Het DTC heeft sinds juni 2021 naar aanleiding van 58 verschillende cyberincidenten ruim 4.600 individuele bedrijven proactief kunnen waarschuwen voor een ernstige bedrijfsspecifieke digitale dreiging of kwetsbaarheid.

Naast het proactief waarschuwen van het bedrijfsleven wordt er in een pilot met 57 deelnemende bedrijven onderzocht hoe deze waarschuwingsservice kan werken als de technische gegevens van bedrijven bekend zijn bij het DTC en gematcht kunnen worden met bij de overheid beschikbare informatie over ernstige cyberdreigingen.

Communicatie

Het DTC streeft ernaar om ieder jaar meer ondernemers te bereiken door middel van relevante content over digitaal veilig ondernemen op haar website, op de DTC Community en de socialmediakanalen. Het DTC heeft inmiddels ruim 500 webpagina’s met informatie en advies over digitaal veilig ondernemen. Ook samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties maken dankbaar gebruik van deze content.

Door middel van de Basisscan Cyberweerbaarheid kan een onderneming zien hoe het scoort op de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen. Daarnaast zijn er zes andere tools ontwikkeld met als doel om de cyberweerbaarheid van ondernemers te verhogen.

Om te komen tot een succesvol online platform is er in 2021 extra geïnvesteerd in het werven van (mede)gebruikers, het actief modereren van de community en het aanbieden van extra informatief materiaal en interactiemogelijkheden. In totaal zijn er nu al 1.400 cybersecurityprofessionals van bedrijven en IT-dienstverleners lid van de online DTC Community.

Samenwerkingsverbanden

Een landelijk dekkend netwerk van cyberweerbaarheidsnetwerken helpt bedrijven de cyberweerbaarheid te vergroten en de risico's in de keten te verkleinen. Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert deze samenwerkingsverbanden in niet-vitale sectoren onder meer door delen van allerlei informatie en advies. Op dit moment telt het DTC-netwerk 48 samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Naast delen van informatie en advies verstrekt het Digital Trust Center subsidie aan organisaties van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn. Hiervoor is jaarlijks sinds 2018 een subsidie van één miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld (per project maximaal 200 duizend euro). Het DTC heeft tot nu toe aan 25 samenwerkingsverbanden subsidie verleend.