Digital Trust Center (DTC)

Digital Trust Center

Het Rijk wil de weerbaarheid van bedrijven tegen cyberdreigingen vergroten. Structureel is 2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de activiteiten van het Digital Trust Center (DTC) om via voorlichting, tools en advisering bedrijven – van zzp-er tot grootbedrijf – beter in staat te stellen hun eigen cyberweerbaarheid te organiseren.

Naast deze activiteiten verstrekt het Digital Trust Center subsidie aan bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn. Hiervoor is in 2018, 2019 en 2020 een subsidie van één miljoen euro per jaar beschikbaar (per project maximaal 200 duizend euro).

Belangrijkste resultaten

  • Het DTC heeft in 2020 subsidie verleend aan zes samenwerkingsverbanden via Subsidieregeling Cyberweerbaarheid. Eind 2020 telt het DTC in totaal 31 samenwerkingsverbanden.
  • Eind 2020 had het Digital Trust Center meer dan 127 duizend unieke websitebezoekers.
  • Eind 2020 hebben meer dan 2.600 bedrijven hebben de Basisscan Cyberweerbaarheid ingevuld. Daarnaast zijn er diverse andere tools ontwikkeld met als doel cyberawareness en cyberveilig gedrag van niet-vitale ondernemers te verhogen.

Feiten en cijfers

In 2020 heeft het DTC aan zes samenwerkingsverbanden subsidie verleend. Voor periode 2021-2023 is vastgesteld dat er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar wordt gesteld (drie miljoen euro totaal). Aanvragen voor de subsidie van 2021 kunnen per 1 september 2021 worden ingediend.

Het DTC had eind 2020 127 duizend unieke websitebezoekers. Hiermee is de doelstelling om eind 2020 minimaal 100 duizend bezoekers behaald. Voor periode 2021-2023 is de ambitie gesteld om minimaal 150 duizend bezoekers (totaal, niet noodzakelijke uniek) per jaar te hebben. Per 1 november 2020 hebben 100 deelnemers toegang gekregen tot het Digital Trust Platform. Hiermee is de doelstelling van 250 niet behaald. Om te komen tot een succesvol platform en community wordt er in 2021 extra geïnvesteerd in het werven van (mede)gebruikers, het actief modereren van de community en het aanbieden van extra informatief materiaal en interactiemogelijkheden.  Ten slotte hebben per 1 november 2020 meer dan 2.600 bedrijven de Basisscan Cyberweerbaarheid ingevuld. Door middel van deze scan kan een onderneming zien hoe het scoort op de vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen (Inventariseer kwetsbaarhedenKies veilige instellingenVoer updates uitBeperk toegangVoorkom virussen en andere malware). Het doel voor 2021 is 4.000 ingevulde basisscans. Daarnaast zijn er in 2020 diverse nieuwe tools ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de Wegwijzer voor Cybersecurity Inititiaven, Risicoklasse Indeling Digitale Veiligheid.

Eind 2019 is de evaluatie van het DTC afgerond. De evaluatie gaf een positief beeld van de resultaten van het DTC. In lijn met de conclusies en aanbevelingen van deze evaluatie zal in 2021 gestart worden met het ontsluiten van vertrouwelijke bedrijfsspecifieke dreigingsinformatie voor grote, en meer cybervolwassen, bedrijven.