DACI (Dutch Alternative Credit Instrument)

DACI (Dutch Alternative Credit Instrument)

Onderzoek geeft aan dat banken een terugtrekkende beweging maken in relatie tot het financieren van het (kleinere) mkb. Het gevolg is een minder toegankelijk bancaire financieringsmarkt voor het mkb. Hierdoor ontstaat behoefte aan non-bancaire, ofwel alternatieve, financiers.

Het Dutch Alternative Credit Instrument is op 15 juli 2021 gelanceerd om dit probleem te adresseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL en het Europees Investeringsfonds (EIF) investeren respectievelijk 50, 50 en 100 miljoen euro, en dus in totaal 200 miljoen euro, in het fonds. EIF fungeert daarbij tevens als fondsmanager die middels een gezamenlijk ontwikkeld investeringsmandaat zich richt op fondsen die het (kleine) mkb bedienen. Hierbij moet gedacht worden aan (achtergestelde) leningen tussen de 250 duizend tot 2,5 miljoen euro.

De door EIF geselecteerde fondsen zijn verplicht zijn om tenminste 50 procent van de funding elders aan te trekken. Middels deze hefboom zal voor minimaal 400 miljoen euro beschikbaar komen voor beoogde marktsegment.

Binnen het mandaat van EIF is aandacht gevraagd voor ‘first time funders’ met als doel het ecosysteem van alternatieve financiers te verbreden.