Digital Trust Center (DTC)

Digital Trust Center

Het Rijk wil de weerbaarheid van bedrijven tegen cyberdreigingen vergroten. Structureel is € 2,5 mln per jaar beschikbaar voor de activiteiten van het Digital Trust Center (DTC) om via voorlichting, tools en advisering bedrijven – van zzp-er tot grootbedrijf – beter in staat te stellen hun eigen cyberweerbaarheid te organiseren.

Naast deze activiteiten verstrekt het Digital Trust Center subsidie aan bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn. Hiervoor is in 2018, 2019 en 2020 een subsidie van € 1.000.000 per jaar beschikbaar (per project maximaal € 200.000).

Het DTC heeft de ambitie om eind 2019 minimaal 30.000 websitebezoekers te hebben gehad en eind 2020 minimaal 100.000 bezoekers. Daarnaast stelt het DTC zich ten doel om eind 2020 80 procent van de samenwerkingsverbanden aangesloten te hebben op het Digital Trust Platform en om eind 2020 te komen tot een actieve community van 500 deelnemers.

Eind 2019 start de evaluatie van het DTC. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.