Corona Overbruggingslening

Corona Overbruggingslening

De Corona Overbruggingslening (COL) is gericht op innovatieve en groeibedrijven zoals startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven, alsook familiebedrijven zonder bankrelatie. Deze bedrijven konden geen aanspraak maken op de andere noodmaatregelen zoals de BMKB–C en GO–C. De openstelling van de COL heeft deze bedrijven de kans geboden om te overleven door verbetering van hun liquiditeitspositie, die door de coronacrisis onder druk staat. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voeren deze regeling uit en verstrekken de overbruggingskredieten. De COL biedt kredieten aan tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Er is hiervoor aanvankelijk 100 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de ROM’s. Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen en de inschatting van de ROM’s dat dit aantal verder zou stijgen, heeft het kabinet een tweede tranche van 150 miljoen euro aan leningen voor de COL beschikbaar gesteld. De COL was opengesteld in de periode van 29 april 2020 tot en met 1 oktober 2020.

Voor informatie over de resultaten: zie bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen