City Deal ‘Warm Welkom Talent’

City Deal ‘Warm Welkom Talent’

Binnen de EU is er vrij verkeer van personen met onder meer regelingen rondom het erkennen van diploma's. Ook kunnen ondernemers zich vrij vestigen in alle lidstaten. Dit biedt de mogelijkheid om talent naar Nederland te trekken.

Voor talent van buiten de EU komt veel kijken om in Nederland te studeren, te werken of te ondernemen. Het is van belang dat ook vanuit deze landen talent naar Nederland komt, zodat bedrijven kunnen innoveren en groeien. Met het bedrijvenbeleid worden mogelijke knelpunten op dit gebied zoveel mogelijk opgeheven. Zo is er een startup-visum geïntroduceerd om het voor startups makkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. Naar aanleiding van de adviezen uit de City Deal Warm Welkom Talent zijn er meer verbeteringen doorgevoerd. Zo is de informatievoorziening verbeterd via het Engelstalig Ondernemersplein Business.gov.nl. Het Netherlands Point of Entry bij RVO.nl adviseert en begeleidt ondernemers bij migratieprocedures. De aanvraag van het startupvisum en het zoekjaar Hoogopgeleiden kan voortaan digitaal. Voor start-ups is een specifieke Holland Branding-lijn ontwikkeld. Verder start in 2020 een pilot om het voor startups eenvoudiger te maken buitenlands personeel in dienst te nemen. De tabel laat zien dat het aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten groeit sinds 2014.

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor voor kennismigranten en studenten, 2014-2017

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor voor kennismigranten en studenten, 2014-2017
2014201520162017
Kennismigranten:
- Aanvragen10.90012.32013.90016.640
- Beslissingen11.26012.14013.90016.560
- Inwilligingen93%92%93%94%
Studenten:
- Aanvragen12.69015.22016.17017.310
- Beslissingen12.55015.17016.48017.320
- Inwilligingen99%100%98%98%
Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst Brontabel als csv (303 bytes)