City Deal ‘Warm Welkom Talent’

City Deal ‘Warm Welkom Talent’

Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van personen met onder meer regelingen rondom het erkennen van diploma's. Ook kunnen ondernemers zich vrij vestigen in alle lidstaten. Dit biedt de mogelijkheid om talent naar Nederland te trekken.

Voor talent van buiten de EU komt veel kijken om in Nederland te studeren, te werken of te ondernemen. Het is van belang dat ook vanuit deze landen talent naar Nederland komt, zodat bedrijven kunnen innoveren en groeien. Met het bedrijvenbeleid worden mogelijke knelpunten op dit gebied zoveel mogelijk opgeheven.

Zo is er een startup-visum geïntroduceerd om het voor startups makkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. Naar aanleiding van de adviezen uit de City Deal 'Warm Welkom Talent' zijn meer verbeteringen doorgevoerd. Zo is de informatievoorziening verbeterd via het Engelstalig ondernemersplein business.gov.nl. Het Netherlands Point of Entry, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, adviseert en begeleidt ondernemers bij migratieprocedures. Ook kan de aanvraag van het startupvisum en het zoekjaar Hoogopgeleiden voortaan digitaal. Voor startups is een specifieke ‘Netherlands Branding-lijn’ ontwikkeld. Verder heeft het kabinet een pilot om het voor startups eenvoudiger te maken essentieel buitenlands personeel in dienst te nemen op 1 juni 2021 gelanceerd voor een periode van vier jaar.

Ook werkt het ‘Netherlands Point of Entry’ in samenwerking met een aantal regio’s en nationale partners (Talent Coalition) aan een sterkere positionering van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent in loondienst. Er wordt o.a. ingezet op verbeterde informatievoorziening en ontwikkeling van een ‘Netherlands Branding’-campagne gericht op het aantrekken en behouden van kenniswerkers die de vaardigheden hebben om in te spelen op economische kansen en maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie, digitalisering en de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

Onderstaande tabel laat zien dat het aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten toenam van 2015 tot 2021. Internationale reisbeperkingen en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben er echter toe geleid dat de mobiliteit van internationaal talent in 2020 tijdelijk af nam.

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten, 2015-2021

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten, 2015-2021
2015201620172018201920202021
Kennismigranten:
- Aanvragen12.32013.90016.64019.84020.97013.71022.840
- Beslissingen12.14013.90016.56019.35021.39013.76021.580
- Inwilligingen92%93%94%94%94%91%94%
Studenten:
- Aanvragen15.22016.17017.31018.64020.43012.31020.560
- Beslissingen15.17016.48017.32018.67020.63012.64020.600
- Inwilligingen100%98%98%98%99%96%99%
Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst Brontabel als csv (432 bytes)