Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Bij de BMKB staat de overheid borg voor de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat.

Belangrijkste resultaten

  • De BMKB verstrekte 3.299 borgstellingen in 2017, voor een totaalbedrag van € 558 miljoen.
  • In het tweede kwartaal van 2018 zijn 1628 borgstellingen verstrekt, voor een totaal bedrage van € 309 miljoen.

Feiten en cijfers

In 2016 is een stijging te zien in het gebruik van het BMKB ten opzichte van de jaren 2012-2015. Dit geldt zowel voor aantallen aanvragers als het borgstellingsbedrag. In 2017 zien we een lichte daling ten opzichte van 2016, maar ligt het gebruik van de BMKB nog boven het niveau van 2012-2015. In het tweede kwartaal van 2018 is een stabiel gebruik van het instrument met voorgaande jaren te zien.

Aantal verstrekte borgstellingen, 2012-2018 kwartaal 2 Borgstelling MKB Kredieten
Totaal aantal verstrekte borgstellingen
20122640
20131983
20141949
20152545
20163688
20173299
2018 K21628
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (122 bytes)
Omvang verstrekte borgstellingen, 2012-2018 kwartaal 2 (€ mln) Borgstelling MKB Kredieten
Omvang verstrekte borgstellingen
2012€ 486,00
2013€ 344,00
2014€ 372,00
2015€ 446,00
2016€ 657,00
2017€ 558,00
2018 K2€ 309,00
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (157 bytes)

Gebruik door topsectoren

Het aandeel bedrijven uit de topsectoren dat gebruik maakt van de BMKB is structureel klein vergeleken met de rest van de economie. Dat komt mede omdat het aandeel mkb-bedrijven in de topsectoren kleiner is dan in de rest van de economie. Zowel voor het totaal als voor de topsectoren stijgt het aantal gebruikers in 2016 aanzienlijk ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt door een toename van het beschikbare budget van € 530 miljoen in 2015 naar € 765 miljoen in 2016.

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de BMKB Borgstelling MKB Kredieten
Totaal NederlandTopsectoren
20122460360
20131850290
20141840280
20152440350
20163480480
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (106 bytes)
Totaalbedrag banklening BMKB (€ mln) Borgstelling MKB Kredieten
Totaal NederlandTopsectoren
20121,550,34
20131,210,3
20141,230,33
20151,40,32
20162,10,44
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (108 bytes)