Evaluatieresultaten vanaf 2012 op hoofdlijnen

De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de beschikbare evaluaties van het Bedrijvenbeleid en de mate waarin daar de Theeuwes-aanpak is toegepast.

Samenvattend overzicht evaluaties Bedrijvenbeleid, 2011-2017

Samenvattend overzicht evaluaties Bedrijvenbeleid, 2011-2017 Vanaf 2012
DoeltreffendNiet doeltreffendMonitoring VoortgangEffect niet vast te stellen
Theeuwes toegepastWBSO, Innovatiekrediet, Bewijs van Goede Dienst, Innovatiebox, BMKB, Microfinanciering, STW, MITSISN.v.t.Bedrijfsoverdracht, Eureka/Eurostars
Theeuwes niet toepasbaar, alternatieve methodeTussenevaluatie TKI-toeslag, TopsectorenaanpakGSFTO2Fiscale Ondernemerschapsregelingen
Louter enquêtes en overigGarantie ondernemersfinanciering, groeifinanciering, groeiversneller, Regionale Ontwikkelmaatschappijen, TechnoPartnerMid-term Green Deals, programma Biobased, mid-term valorisatieprogrammaSyntens, Netherlands Space Office
Brontabel als csv (640 bytes)

Evaluaties van individuele beleidsinstrumenten worden tegenwoordig zo veel mogelijk uitgevoerd volgens de aanbevolen werkwijze van de Commissie Theeuwes. Deze commissie benadrukt vooral het belang van het werken met controlegroepen, zodat de causale effecten tussen beleidsinstrument, -interventie en -resultaat beter zichtbaar worden. Uiteindelijk gaat het erom dat de effecten van het beleid zichtbaar worden en of die effecten er zonder inzet van belastinggeld ook waren geweest.

In de afgelopen vijf jaar zijn er in totaal 25 studies uitgevoerd; waarvan 21 evaluatiestudies en vier studies gericht op de verbetering van de beleidsmonitoring of de voorbereiding van latere evaluaties.

  • Bij ongeveer 40% is de Theeuwes-aanpak toegepast. Bij twee evaluaties  (Bedrijfsoverdracht en Eureka/Eurostars) hiervan kon het effect niet worden vastgesteld, waarbij de laatste evaluatie vastliep op de beperkingen van de beschikbare data.
  • Bij vijf studies is een alternatieve evaluatiemethode gebruikt (o.a. Kosten-Batenanalyse en systeemevaluatie). Bij de twee meest recente evaluaties hiervan  (instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2) en de Topsectorenaanpak), bleek de Theeuwes-systematiek niet toepasbaar vanwege het karakter van de beleidsinterventie. Voor beide onderzoeken  is  een alternatieve werkwijze gekozen. Respectievelijk een audit van de TO2-instellingen en een nieuw ontwikkelde kwalitatieve evaluatiemethode voor de topsectorenaanpak.
  • De overige, veelal wat oudere, evaluaties zijn nog op de traditionele manier (met alleen enquêtes) uitgevoerd. Een belangrijke reden hiervoor is dat bij de start van het instrument nog geen of onvoldoende rekening is en kon worden gehouden met de datavereisten voor een goede “Theeuwes”-evaluatie (zoals TechnoPartner, Syntens en ROMs).

De “Theeuwes”-aanpak is goed bruikbaar voor de evaluatie van financiële interventies met een “single agent”-karakter (één interventie, één gebruiker; één helder omschreven doel), mits de benodigde microdata aanwezig zijn. De Theeuwes-aanpak bleek echter niet goed toepasbaar bij instituutsevaluaties, netwerk- en systeemevaluaties en voor de evaluatie van publiek-private-samenwerking.