Belang sleuteltechnologieën: een eerste inventarisatie

Bijna 1 op de 2 TKI-inzetprojecten richt zich op een van de vijftig sleuteltechnologieën. Het betreft hier vooral de kennisvelden chemie, life science, engineering en geavanceerde materialen. De topsector HTSM is in absolute zin het meest betrokken bij de sleuteltechnologieën. Vanuit de kennisinstellingen zijn dat vooral de Nederlandse universiteiten.

Publieke private samenwerking rond sleuteltechnologieën

Een eerste inventarisatie van alle TKI-inzetprojecten tot en met 2016 levert een voorlopig beeld op in welke mate de Nederlandse publieke kennisinfrastructuur samenwerkt met (innovatieve) bedrijven op het terrein van sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies). Door experts in samenwerking met NWO en TNO is een lijst van 50 KET’s in acht kennisvelden gedefinieerd en gekeken waarin Nederland wetenschappelijk sterk is en/of waarin de komende jaren genoeg wetenschappelijke vooruitgang en economische kansen te verwachten zijn.

Alle 1060 projecten waar door TKI's pps-toeslag op is ingezet (de zgn inzetprojecten) zijn door RVO.nl geïdentificeerd op basis van de vijftig KET’s. Dan blijkt dat 46 procent van deze inzetprojecten een KET betreft. Dus bijna 1 op de 2 projecten richt zich op een van de vijftig KET’s. Van 16 procent van de inzetprojecten kon op dit moment niet worden vastgesteld of dit wel of geen KET betreft.

Type inzetprojecten (in %) naar wel of geen KET of onbekend
KETPercentage
Geen KET37,83%
KET46,13%
Onbekend16,04%
Bron: Bewerking RVO.nl op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (62 bytes)

TKI-inzetprojecten op sleuteltechnologieën naar de acht kennisvelden

Ingedeeld naar de acht kennisvelden bepalen 4 kennisvelden in belangrijke mate het beeld. Dit betreft de kennisvelden chemie, life science, engineering en geavanceerde materialen. Het gaat hier om meer dan 80 procent van alle geïdentificeerde KET’s projecten. Uitgedrukt in de hoeveelheid pps-toeslag die gemoeid is met deze projecten, is het beeld nagenoeg  hetzelfde (zie onder gerelateerde figuren). De vier kennisvelden chemie, life science, engineering en geavanceerde materialen hebben dan een aandeel van iets meer dan 70 procent. Wat wel opvalt is dat quantum technologie amper 2 procent aandeel in de aantallen KET’s projecten heeft, maar dat van de pps-toeslag dat naar KET-projecten gaat er 11 procent naar deze technologie gaat.

Inzet (in %) op sleuteltechnologieën naar de acht kennisvelden, projecten
Hoofdthema KETAantal (%) projecten
Advanced materials15,34
Chemical technologies28,83
Digital technologies6,75
Engineering and fabrication technologies17,79
Life science technologies18,61
Nanotechnology6,54
Photonics and light technologies4,91
Quantum technologies1,23
Bron: Bewerking RVO.nl op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (287 bytes)
Inzet (in %) op sleuteltechnologieën naar de acht kennisvelden, budget
HoofdcategoriePercentage PPS-toeslag
Chemical technologies20,25
Engineering and fabrication technologies17,96
Life science technologies17,18
Advanced materials15,58
Quantum technologies11,49
Nanotechnology6,46
Digital technologies6,40
Photonics and light technologies4,68
Bron: Bewerking RVO.nl op basis gegevens TKI's Brontabel als csv (290 bytes)

TKI inzetprojecten naar wel of niet sleuteltechnologie per topsector

Het is ook mogelijk om te kijken in welke mate iedere topsector inzet op een van de vijftig KETs. HTSM is in absolute zin het meest betrokken bij de geïdentificeerde  KET’s inzetprojecten. Uitgedrukt in de hoeveelheid pps-toeslag die gemoeid is met deze projecten, staat HTSM eveneens bovenaan (zie onder gerelateerde figuren). De topsector chemie scoort in relatieve zin het hoogste percentage KET-projecten. Van de 70 inzetprojecten zijn er 52 (74 procent) geïdentificeerd als KET. HTSM is met 58 procent hier tweede. Logistiek en de creatieve industrie kennen geen KET-projecten. Deze topsectoren zijn ook veel eerder gebruikers dan ontwikkelaars van nieuwe technologieën.

Aantal KET-projecten per topsector: verdeling
Aantal projecten per topsectorKETGeen KETOnbekend
HTSM1659427
Water1119342
Life Sciences en Health693850
Energie51427
Agri en Food355511
Chemie (inclusief Biobased Economy)5299
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen32420
Logistiek0180
Creatieve Industrie080
Overige3204
RVO.nl op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (306 bytes)
KET-projecten: per topsector: begrote meerjarige PPS-toeslag
Topsector begrote meerjarige PPS-toeslagKETGeen KETOnbekend
HTSM€54827618€29618107€21188967
Water€12497957€11919120€3292541
Life Sciences, Health€21728534€4315409€8226317
Energie€10872328€7332849€664910
Agri en Food€11820323€13640443€2465077
Chemie (inclusief Biobased Economy)€10945455€2856932€2547412
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen€232620€9691008€10281672
Logistiek€0€2303894€0
Creatieve Industrie€0€1072561€0
Overige€1623200€7649785€1316400
Bewerking RVO.nl op basis gegevens TKI's Brontabel als csv (548 bytes)

TKI-inzetprojecten naar wel of niet sleuteltechnologie per kennisinstelling

De Nederlandse universiteiten zijn in absolute (218 projecten) en relatieve zin (59 procent) het meest betrokken bij een TKI-inzetproject geïdentificeerd als KET. Ook bij de overige Nederlandse kennisinstellingen en UMC’s bestaat meer dan de helft van de inzetprojecten waar ze betrokken bij zijn uit KET’s.

Aantal participaties kennisinstellingen naar KET
TopsectorKETGeen KETOnbekend
TO216922073
NL Universiteit21811733
Overige NL Kennisinstellingen1509046
Buitenlandse kennisinstelling63889
UMC671533
Hogeschool4112
KI KNAW500
Bewerking RVO.nl op basis gegevens TKI's Brontabel als csv (205 bytes)