Belang maatschappelijke uitdagingen

Van de projecten die in 2017 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium heeft ongeveer 66 procent betrekking op duurzame initiatieven, waarmee zo’n 70 procent van het innovatiebudget is gemoeid.

Groot aandeel maatschappelijke uitdagingen in het bedrijvenbeleid

Nieuwe technologieën en innovaties spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Duurzame innovaties richten zich onder meer op voedsel, kwaliteit van water, beperken van afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en fossiele energiebronnen. Dergelijke innovaties dragen bij aan het verduurzamen van Nederland en bieden tegelijkertijd ook nieuwe verdienkansen voor Nederlandse bedrijven wereldwijd en worden ondersteund door het bedrijvenbeleid. Zoals ook al voor eerdere jaren is geconstateerd, hebben de maatschappelijke uitdagingen - gedefinieerd op basis van de thema’s uit Horizon2020- een groot aandeel in het bedrijvenbeleid. Van de innovatieprojecten die in 2017 gebruik hebben gemaakt van het instrumentarium heeft ongeveer 66 procent betrekking op duurzame initiatieven, waarmee zo’n 70 procent van het budget is gemoeid. In totaal wordt met het innovatie-instrumentarium van het bedrijvenbeleid zodoende een bedrag van bijna € 1,1 miljard geïnvesteerd in duurzame innovatie-initiatieven. De meeste middelen gaan naar gezondheid, gevolgd door innovatie-initiatieven rond klimaat.

Aandeel (%) zeven maatschappelijke uitdagingen in budget innovatie-instrumentarium, 2017
Aandeel (%) in innovatie-instrumentarium, 2017
Health, demographic change and wellbeing23
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy11
Secure, clean and efficient energy19
Smart, green and integrated transport8
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials18
Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens8
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (528 bytes)
Aandeel (%) zeven maatschappelijke uitdagingen in innovatie-instrumentarium (projecten), 2017
Projecten
Health, demographic change and wellbeing14
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy15
Secure, clean and efficient energy16
Smart, green and integrated transport10
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials16
Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens10
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies0
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (493 bytes)