Crossovers

In lijn met eerdere resultaten is er bij de publiek-private samenwerking in de TKI’s sprake van veel sectoroverstijgende samenwerking tussen (top)sectoren. Iets meer dan 60 procent van het TKI-onderzoek is te omschrijven als cross-over.

Structureel veel cross-overs bij TKI's

Ook in de vernieuwde topsectorenaanpak spelen de TKI’s een belangrijke rol in het realiseren van het missiegedreven innovatiebeleid, waarbij de topsectoren in veel gevallen aan meerdere maatschappelijke thema’s en missies zullen gaan bijdragen. Uit analyse van de TKI-gegevens blijkt dat iets meer dan 60 procent van het TKI-onderzoek is te omschrijven als cross-over, waarbij er dus sectoroverstijgende samenwerking plaatsvindt. Net iets meer dan een kwart van alle projectdeelnames vanuit het bedrijfsleven aan TKI-onderzoeken betreft een cross-over tussen topsectoren, terwijl ongeveer een derde van de participaties in de projecten bedrijven betreffen van buiten de topsectoren komt. Sectoren hebben elk een unieke en gespecialiseerde kennisbasis, die dus vaak over de grenzen van de eigen (top)sector worden ingezet en daar wordt gecombineerd met de kennisspecialisaties van andere sectoren. Uit de literatuur blijkt dat dit vaak tot (radicale) innovaties leidt. Uit de analyse blijkt ook dat er vooral veel jonge bedrijven betrokken zijn bij cross overs. Verder toont de analyse dat 1 op de 3 bedrijven in 2015 en 2016 voor het eerst deelneemt aan een project, waarbij het ruwweg zo’n 30 procent bedrijven betreft die jonger zijn dan 5 jaar. Voor meer informatie zie het thema onder de loep op deze website.

Cross-overs TKI's (op basis van deelnames), 2014 en 2016 (%)
Cross-overs PPS, 2014 (%)Cross-overs PPS, 2016 (%)
Cross-over tussen topsectoren25%27%
Cross-over met niet-topsectoren34%34%
Geen cross-over (kennisbasis eigen topsector)41%39%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (189 bytes)